SPİRİTÜEL ZIRH

Spiritüel KOrunma

Şifa Uygulamalarında korunma gerekli midir ?