SPİRİTÜEL ZIRH (KORUNMA) TUZAĞI

Spiritüel KOrunma

SPİRİTÜEL ZIRH (KORUNMA) TUZAĞI

SPİRİTÜEL ZIRH (KORUNMA) TUZAĞI

Spiritüel yani ruhsal anlamda korunma kavramı günümüz de oldukça farklı olarak değerlendiriliyor. Özellikle enerji terapi ve şifa uygulamalarında bu kavrama oldukça sık rastlayabilirsiniz.

Korunma, bir şeyi diğer bir şeyin verebileceği zarardan korumak için alınan önlem olarak bilinir. Madde algısı ile algılanan realite dünyamızda bir maddenin, kimliğin, ülkenin veya ailenin korunmasından bahsedebiliriz. Tüm bu tanımlarda dikkat edersek ortak özelliğin her korunan kavramın “SINIRLARI” olması ve bu sınırların korunması gerektiği düşüncesi olduğunu anlayabiliriz. Yani korunması gereken sınırlı bir “BİRİM – BİREY” vardır. Diğer bireylerin de sınırları vardır. İşte bu düşünce neticesinde korunma ve savunma gibi gereklilikler de önümüze çıkacaktır.

Newton fizik yasalarına göre madde algısının oluşturduğu dünya da “KORUNMA” geçerli bir kavramdır. Ülkeniz, milletiniz, aileniz, diğer ülke, millet ve ailelerden gelebilecek olası saldırılara veya tehlikelere karşı her an tetikte olmalı ve geliştirilen birtakım stratejiler ile güvenlik sağlanmalıdır. Bu günümüz realitesinin açıklamasıdır.

Peki ya şifa ve enerji uygulamalarında, çalışmalarında ve terapilerinde korunma nasıl olacaktır, kimden ve neden korunmamız gerekiyordur ?

Tüm bu soruların cevaplarına geçmeden önce odak noktamızı soruların sorulma nedenlerine yöneltelim. Korunma kavramı geçtiğine göre şifayı “YAPAN” bir “KİMLİK” olmalı. Korunma kavramı olduğuna göre karşımızda başka “KİMLİK” ler olmalı. Şifa yapılan “KİMLİK” ler başka “KİMLİK” lerin eline geçirilmiş olmalı ve bizimde onlarla savaşmamız ve kendimizi korumamız gerekiyor. Ayrıca burada biz “KURTARICI KİMLİK” rolünü de üstlenmiş durumdayız başka bir anlamda.

Tüm bunları farkettikten sonra anlıyoruz ki “ŞİFA” kelimesi ile işaret edilen veya “SPİRİTUEL” kelimesi ile işaret edilen manalardan perdelenmişiz. Çünkü bu kelimeler bize dışarda birileri ile yapılan bir şavaşı değil kendi içimizde yapılan bir yolculuğu ve gerçekte kim olduğumuzu farkettirecek yolları gösteren işaret levhaları.

Spirituel alan “KUANTUM ALANI” nı işaret eder. Yani varlığımızın hakikat boyutuna bir zoomlamayı ve derinden bakmayı işaret eder.  “POLİTİK ALAN” ise bize tanımladığımız kişiliğimizi ve etiketlerimizi nasıl korumamız gerektiğini ve ne gibi stratejilere ihtiyacımız olduğunu belirler.

Politik bir zihnin spirtuelliğe bakış açısı da doğal olarak koruma ve korunma gibi kavramlarla süslenerek kurtarıcı bir kimlik arayışı ortaya çıkar.

Şifa, meditasyon ve ruhsal yolculuk terimleri “KİŞİ” ve “KİŞİLİK” kavramları ile onlara bağlı olan etiketlerin aşılarak insanın kendini bilinç boyutunda tanımasını ve keşfetmesi için yollardır.

Spiritüel uygulamalarda korunma değil “DÖNÜŞME – DÖNÜŞTÜRME” kavramları kullanılır. İnsanın kendini tanıma yolculuğunda karşısına çıkan duygusal kalıp ve travmalar dönüşür ve dönüştürülür.

Dönüş kendinedir, biçimden öze, formdan ve etiketten, özgürlüğe dir. Bunun dışında eğer bu çalışmalarda korunma dan söz ediliyorsa şayet orada henüz bir “EGO KİMLİK” vardır ki kurtarıcılığa soyunarak tanrılığını iddia etmektedir.

Bu da spiritüel yolda düşülen en büyük tuzaklardan biridir. Bu tuzağa kimse bizi düşürmez, bizi bu tuzağa kendi yüklediğimiz anlamlar, biçimler ve etiketler düşürür. Eğer etraftan duyduğumuz “KORUNMA MASALLARI” na kapıldıysak problem bu masalı anlatan da değil bu masala inanan dadır her zaman.

Bu masala inanmak istememizin sebebi acaba kimlik duygumuzu ve kişiliğimizi parlatmak ve cilalamak olabilir mi ? diye düşünmek lazım.

 

Makalelerimize abone olabilirsiniz!

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

İlgili Makaleler

ŞİFACILIĞIN ALGORİTMASI VE ŞİFACILIK YANILGISI
STRES - BEDEN FİZYOLOJİSİ - UYANIŞ
BEYNİMİZİN KUANTSAL BOYUTUNU DEĞERLENDİREBİLİYOR MUYUZ?
PANİK ATAK NASIL BU KADAR YAYILDI ?
NEDEN ENERJİ ÇALIŞMASI YAPILMALIDIR ?
ENERJİ ÇALIŞMALARI İLE BİLİNÇALTI ÇALIŞMALARI ARASINDAKİ FARK NEDİR ?
ENERJİ ÇALIŞMALARININ BİR YAN ETKİSİ VAR MIDIR ?
RUHSAL YOLCULUĞA ÇIKANLARIN İŞARET LEVHALARI
KALİTELİ BİR YAŞAM ARAYANLARIN BİLMESİ GEREKENLER
ENERJİ ŞİFA UYGULAMALARINDA (KORUNMA) VE ALTINDA YATAN GÜVENSİZLİK DUYGUSU
RUHSAL YOLCULUĞA ÇIKANLARA ÖNEMLİ BİR MESAJ
BİLİNCİN AKTİVASYONU VE ÖZGÜR İRADENİN DOĞUŞU
ASTROLOJİ BİZE KİM OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİR Mİ ?
AFFETMEK BİR ERDEM DEĞİL UYKUDUR
SEVGİ, BİR DUYGU DEĞİLDİR
ŞİFA, İYİLEŞME DEĞİL UYANIŞTIR
MORFİK ALAN NEDİR ?
Değişim, uykuda olan bilincin rüyasıdır.
RUHSAL YOLCULUĞUNUZ VE GİZEMLİ MİSAFİRLER
ASTRAL SEYAHAT, DEĞERSİZLİK DUYGUSUNUN YANSIMASI MIDIR ?
STRES DÖNÜŞÜM EGZERSİZİ
İLİŞKİ SORUNU BİR SORUN DEĞİLDİR.
  • 89
  •  
  •  
  •  
  •  
Etkinlik Takvimi