fbpx

Şifa; İyileşme Değil Uyanıştır.

Şifa, iyileşme değil uyanıştır. İyileşme maddesel anlamda algılanabilir bir değişim yoluna girme olayıdır. Şifa ile bağlantıları vardır ama öncelikle iyileşme değil şifa önemlidir. Şifa, bilinçte gerçekleşen bir devrim, bir uyanıştır.

Bilincin yeniden doğması ve kendini tanımasına şifa diyebiliriz. İyileşme pratik, teknik ve yöntemler ile sağlanabilir. Mesela bir arabanız varsa ve arıza yaptıysa onu belirli teknik yöntemlerle tamir edebilirsiniz.

Öncelikle arıza tespiti yaparsınız ve tespit ettikten sonra arızayı gidermek için formüller uygularsınız. İşinizde başarı sağlamak için de yöntemler kullanabilirsiniz veya borsa da ve buna benzer diğer konularda.

Zihniniz madde dünyasından, madde ile ilgili çözümlenmesi gereken sorunları çözmek için birebir doğru bir rehber olabilir. Tecrübeleri ile sabitlenmiş bilgilerini kullanarak bir teknik geliştirebilir ve mütemadiyen bu teknikleri kullanarak gündelik yaşantınızı rahat bir duruma sokabilir.

Tüm bunların hepsine geniş bir pencereden baktığımızda iyileşme, iyileştirme veya tedavi diyebiliriz. Ancak şifa kavramı çok daha geniş kapsamlı bir olgudur. Tedavi ve iyileşme dış dünyada geçerliliğini korurken şifa iç dünyanızda yani bilincinizde gerçekleşir.

Bilinç, iyileştirilemez çünkü bilinç için hastalanma veya rahatsızlanma diye bir şey yoktur. Bilinç hep oradadır ve iki hali vardır. Biri uyku halidir ve diğeri uyanıklık hali.

Uyku halindeki bilinç madde dünyasının görselliği ile özdeşleşerek kendini bir kimlik olarak tanımlamaya başlar ve buna bağlı bir karakter geliştirerek dış dünyada kendine bir alan oluşturmaya başlar.

Bilinç “BEN BİR KİŞİYİM” rüyasına girmiş ise kendi hakikatine karşı uyku haline girmiş ve kendini unutmuştur. Diğer bir bilinç hali ise bilincin kişilik kavramından öte kendi öz benliğinin farkında olarak yaşaması ve içeride bölünme olayının olmamasıdır.

Şifa uykudaki bilincin uyanması için bir yoldur. Bu yol bilgi yoludur. Ancak burada bahsedilen bilgi bildiğimiz manada bir bilgi veya felsefe ya da öğreti değil varoluşsal bilgidir. Varoluşsal bilgi ise dış dünyadaki tecrübelerimize dayalı olan bilgi gibi değildir.

O, elde edilemez ve tecrübe edilemez. Tecrübe edilseydi bilinebilir olur ve madde dünyasında edindiğimiz bilgi ile aynı olurdu.

Bu bilgiye ulaşan herkeste şifaya kavuşurdu. “Bu bilgi tecrübe edilemez” denmesinin sebebi bilginin bizzat “siz” olmasından dolayıdır. Siz derken “KİŞİ” sizden değil “BİLİNÇ” sizden bahsedilmektedir. Şifa bilgisi bu yüzden bilinemez ama ŞİFA olunur.

Bu yüzden elde edilemez çünkü o bilgi, öz bilgi sizsiniz. Bu durumda bu bilginin bilincinizde yeniden aktif olması ve uyanması, aynı zamanda sizin de uyanışınız anlamına geliyor.

Şifanın tanımını bu şekilde yaptıktan sonra anlıyoruz ki bedensel ve zihinsel manada bir rahatsızlığımızın geçmesi ve geçirilmesi şifa değil iyileşme veya iyileştirilmedir.

Günümüzde şifa kelimesinin içi boşaltılmış ve anlamından saptırılarak farklı yönlere çekilmiştir. Şifa ve şifacılık oldukça fazla sayıda artış göstermiştir. Bunun için birçok teknik ve yöntem çıkarılmış ve insanlara sunulmuştur.

Ancak anlıyoruz ki şifanın belirli bir yöntemi veya tekniği yoktur çünkü şifa bir iyileşme ve iyileştirilme değildir. Şifa, olma, uyanış ve yeniden doğuştur.

İyileştirici olmak mümkündür ancak şifacı olmak mümkün değildir.

İyileşme için bilgi verilebilir, teknik öğretilebilir ya da ilaç verilebilir. Bedensel arızalar bu şekilde olumlu yönde iyileştirilebilir. Ancak dikkat edersek burada hep vermek ve almak döngüsü vardır.

İlaç verilebilir, teknik kullanılabilir, bilgi verilebilir.

Ancak şifa sizin bilinciniz olduğu için size verilemez, öğretilemez. Zaten sizde olan, siz olan size verilemez.

Şifacı diye bilinen insanlar aslen iyileştiricidir. Bilinç iyileştirilemez çünkü bilincin hasta olma gibi bir durumu olamaz. Yani gerçek siz hasta olmazsınız. Ancak bilinç uykuda iken beden metabolizması dengesini yitirir.

Bu nasıl olmaktadır? Bilinç kendini kişi olarak tanımladığından ve koşullandığından her an savaş veya kaç durumunda olacaktır. Para, şan, şöhret peşinde hırsa kapılacaktır veya geçim korkusu, iş bulamama korkusu, kaybetme korkusu, ilişkiler korkusu, kandırılma korkusu gibi uyumanın getirdiği zaaflara yenik düşecektir.

Korku duygusu ise beden metabolizmasında travmalar yaratacak, duygusal blokajlar meydana getirecek ve beden sinir sisteminin çökmesine ve buna bağlı rahatsızlıkların oluşmasına neden olacaktır.
Bu durumda ise iyileşmeye ve iyileştirilmeye ihtiyaç duyacaktır.

Yazımızın başında belirttiğimiz üzere şifa ve iyileşme kavramları bu noktada buluşuyor. Rahatsızlıkların nedeninin bilincin kimlik algısına yenik düşerek uyuması ve savunmasız kalan bedenin travma geçirmesi olduğunu anlayabilirsek o zaman bu yolda bir adım daha attık demektir.

Sadece iyileşme değil bununla beraber öncelikle bilincin uyanmasının gerektiğini söyleyebiliriz.

Uyanmış bir bilincin saflığından oluşan alan bizi bedensel, zihinsel ve ruhsal boyutlarda dengeleyebilir ve bunun sonucunda şifa bilgisi bizden bize açılabilir. Bu durumda kendi şifacımızın kendi bilincimiz olduğunu da anlamış oluruz.

MERAK EDİLENLER

PLEİADES® EĞİTİM SEMİNER PROGRAMI İÇERİĞİ :

Pleiades® Eğitim Seminer Süresi : 2 Tam Gündür. (Cumartesi – Pazar)

Süre : Sabah 11:00 ile Akşam 17:00 arası

Eğitim Süresince Uygulanan Programlar :

 • Katılımcılara Bireysel Aktivasyon seanslarının uygulanarak Aktive edilmeleri,
 • Beden Hassasiyetinin arttırılarak hislerin farkedilmesi ve 5 duyu ötesi elekromanyetik alanların beden içinde ve dışında hissedilmesi,
 • Beden Sinir Sisteminin İşleyişi,
 • Beyin ve Sinir Sisteminin Yapısı ve Pleiades®
 • Duygusal ve zihinsel sorunların Sinir Sistemi üzerinde tespit edilmesi ve dönüştürülmesi,
 • Katılımcının kendi kendine seanslar yapabilmeye elverişli duruma getirilmesi,
 • Katılımcının çevresine seans uygulaması yapabilmesi için donanımının arttırılması,
 • Mekansal Enerji Dengeleme Uygulamalarının Öğrenimi,
 • Uzaktan Seans Uygulamaları yapabilme yeteneğinin kullanılması,
 • Pratik deneyim ve denemeler,
 • İlişki, aile, sosyal ilişkiler sorunlarının deneyim yollu çözüm sürecine alınması,
 • Depresyon ve Stres Yönetimi,
 • Beden enerji meridyenleri,
 • Yaşam Kalitemizi Bozan olay ve sorunların çözüm süreci,
 • Kuantum Fiziği ve Pleiades® bağlantısı,
 • Travmalar ve duygusal blokajların nedenleri ve çözümü,
 • Soru ve Cevap Bölümleri.

Pleiades® Eğitim Seminerlerinde Bireyler kendi Aktivasyon Seanslarını alarak, birebir deneyim yollu süreci yaşarlar ve kendi kendilerine seans yapabilme, çevresine yapabilme, hayvan ve bitkilere seans uygulayabilme ve uzaktan seanslar yapabilme gibi yetilerini kullanmayı öğrenerek Pleiades® Lisanslı Profesyonel Uygulayıcı Olarak Yetiştirilirler.

Seminer sonunda açılan Whatapp gruplarına katılarak uzman master eğitmenler rehberliğinde süreçlerine destek alarak donanımlı uygulayıcı olarak öğrenim süreçlerine devam ederler.

Pleiades® Uygulaması, bedenimizin kendi kendini iyileştirebilen ancak pasif duruma düşmüş olan “GİZLİ ZEKASINI” aktive eden bir uygulamadır. Aktive olan beden sinir sisteminin kendi kendini dengeleme özelliğinin açığa çıkması ile başlayan dengelenme süreci, bedenin kendi orjinal zekası tarafından yönetildiği için PLEİADES® sistemini bionerji veya benzer tekniklerle karıştırmamalıyız.

Pleiades® uygulaması “TEDAVİ”nin kendisi olmamakla beraber, bedenin kendisini dengelemesi, dönüştürmesi ve yenilemesi için “İYİLEŞME” sürecini başlatan bir uygulamadır.

Pleiades® Uygulama Seanslarında sık görülen “İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİ” Sinir Sisteminin Aktive olması esnasında süregelen geri bildirimlerdendir. Bilindiği üzere sinir sistemimiz, beynimiz ve kaslarımız elektriksel, elektromanyetik akımlarla kendi içerisinde bir network (ŞEBEKE) oluşturmuş durumdadır.

Söz konusu şebeke ağı tüm bedenimizi kaplayan bir sinir ağıdır. Bu sistem üzerinde oluşan hasar ve yıpranmalar tüm beden sistemini etkilemekle beraber, ruhsal, duygusal, fiziksel ve zihinsel boyutlarda da karmaşaya ve kaosa neden olmaktadır.

Sinir sisteminin “İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİNİ” yöneten “OTONOM SİNİR SİSTEMİ” aktive olduğunda tüm bedenimizi saran elektromanyetik devrenin kendi orijinal dengesine kavuşmak için gösterdiği “REAKSİYON”, istemsiz kas hareketleri olarak dış düzlemde somut bildirimlere yol açabilmektedir.

Pleiades® Uygulamaları, bireylerin kendi beden sinir sistemlerinin aktive olması amaçlı yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalar, pasif duruma geçmiş ve canlılığını kaybetmiş sistemimizin aktif duruma geçmesi sürecidir. Temel düzlemde bu durumun bizlerin doğal hali olduğu için insanlara, hayvanlara ve bitkilere uygulanabilir.

Uygulamalarda sınır yoktur. Pleiades® uygulamaları teknik, rituel, ilaç, hipnoz vb yöntemler içermediğinden  olumsuz etkisi yoktur. Bu uygulamalar İnsanın Kendi Doğasını Keşfetmesi ve potansiyelini en verimli şekilde kullanabilmesini sağladığından kendi doğal halimizi yaşamamızın olumsuz bir tarafı tabi ki olmamaktadır.

Pleiades® Danışmanlık Hizmetleri olarak belirli sabit bir merkezimiz yoktur. Türkiye genelinde belirli illerde Bireysel Seans, Aktivasyon ve Eğitim Seminerleri konseptinde Organizasyonlar düzenlenmektedir. Genellikle Eğitim Seminerlerimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya İllerinde Düzenlenmekte olup sitemizde etkinlik ve seminerler bölümünde Organizasyon illeri ve tarihleri yayınlanmaktadır.

Pleiades® Eğitim Seminerlerine Katılım Bedeli 2750 TL dir. Eğitim Bedeline seminer sonrası rehberlik ve süreç takibi dahildir. Seminer sonrasında katılımcılara eğitim kitapları verilmektedir.

Bireysel Seans ( 3 seans Toplamı ) Katılım Bedeli : 1000 TL dir.

Eğitim Programlarına Katılan Katılımcılar için Bireysel Seans Bedeli Eğitim Bedeline Dahildir.

ÖDEME SEÇENEKLERİ :

Katılım Ücretleri Kredi Kartına 2 ila 12 Taksit Seçenekleri ile ödenebilmektedir. Taksit Seçenekleri seçildiğinde Banka Kartınıza BDDK tarafından belirlenen “KOMİSYON ÜCRETİ” yansıtılmaktadır.

Katılımcı Talebiniz, ön görüşme sonucu uygun görüldüğü taktirde sistem üzerinde 750 TL ön ödeme yaparak sisteme kaydınız gerçekleştirilmektedir.

Bireysel Seans Katılım Bedeli :

Bireysel Seanslar sadece uzaktan uygulanan ve katılımcının uzaktan seans programına uygunluğuna karar verildiğinde başlatılan seans programlarıdır. Bireysel seans programları 3 seanstan oluşan ve bir gün ara ile 1 saat süre ile uygulanan programlardır.

Pleiades® Eğitim Seminerlerinde her katılımcı kendine özel birebir bireysel seanslar aldığından ayrıca bir seans programı düzenlenmemektedir.

Birçok katılımcı sadece bireysel seans taleplerini iletmektedir.

Eğitim Seminerlerinde Katılımcılar kendi kendilerine seans yapabilmeyi de öğrendiklerinden çevrelerine seans düzenleme konusunda seçim kendilerine kalmaktadır.

Bireysel Seanslar aynı zamanda kendi kendine uygulama ve uygulayıcılık yapmak üzerine olduğundan Eğitim Programları içerisinde Bireseysel Seans alma hakkında sahiptirler.

UZAKTAN SEANSLAR :

Pleiades® Uzaktan Seanslar, katılımcının eğitim programlarına katılımının mümkün olmadığı veya yurtdışından katılım gerçekleşeceği durumunda düzenlenen bireysel seans programlarıdır.

NASIL KATILABİLİRİM ?

Birebir görüşme sonucu katılımcının uzaktan seansa uygunluğuna karar verildiğinde belirlenen tarihlerde bireysel seans programı başlatılır.

Pleiades® Eğitim Seminerlerine kayıt olmak için iletişim numaralarımız üzerinden bizlere ulaşarak eğitim programına katılım uygunluğunuza karar verilir. Programa Uygunluğunuz onaylandığı taktirde site üzerinden sisteme kayıt olabilirsiniz.

Ön kayıt bedeli 750 TL olup kalan 2000 TL katılım bedeli seminer programına katılım sağladığınız seminer alanında asistanlar tarafından tahsil edilmektedir.

Belirli Bir Etkinlik Programına Kayıt Olmak İçin Bir Süre Var mıdır ?

Ön Kayıt için belirlenmiş bir süre yoktur.

Etkinlik Tarihinin Son Gününe Kadar Kayıtlar Alınmaktadır. Bununla beraber seminer eğitim programlarımız belirli katılımcı sayısı ile sınırlı olduğundan (10 Katılımcı Sınırı ), ön kayıt yaptıran katılımcı sayısı sınıra ulaştığında kayıtlar sistem tarafından kapatılmaktadır.

Pleiades Danışmanlık İletişim Numaraları :

0 532 349 33 74

0 543 717 22 87

Etkinliklerimiz

Uygulamalar

Videolar

2019-04-25T16:59:12+03:00