ŞEREF TOLGA KURALAY KİMDİR ?

23 Kasım 1974 İstanbul doğumlu olan Şeref Tolga Kuralay 2012 yılına kadar herkes gibi kendine özgün bir hayat yaşarken, bu tarihten sonra bir dizi sıradışı ruhsal, zihinsel ve bedensel deneyimler yaşantısına dahil olmuştur. Daha öncesinde bu konular hakkında bilgisi, tecrübe veya eğitimi olmamıştır.

2 yıl kadar yoğun bir şekilde devam eden bu deneyimler sonucu halen eğitimini verdiği “Pleiades Şifa Sistemini”  insanlara tanıtmaya başlamıştır.

Deneyim yaşadığı süreçlerde  yaşadığı açılımların insanlık için bir başlangıç olduğunun farkındalığına erişmiş  ve bu yolda çalışmalara başlamıştır.

Şeref Tolga Kuralay’ da kendiliğinden tezahür eden deneyim yollu yaşadığı açılımlar bugüne kadar bilinen şifa teknik ve yöntemlerinin ötesinde yeni bir varoluş biçimini de beraberinde getirmiştir.

Ortaya çıkarmış olduğu bu yeni sisteme “Bionerji” ismini vermeyi uygun görmemiştir.

Bunun nedenini ise şöyle açıklamıştır ; ” Bilinen tüm enerji çalışmaları belirli ritueller, semboller, bir çok teknik tabanlı ezberlenmiş klasik bilgilere dayanmaktadır.

Ancak her insan başlıbaşına kendine has özellikler taşır ve her insanın profili, hayata bakış açısı, duyguları ve zihni farklıdır.

Bu durum da aynı teknik ve yöntemin faydalı olma olasılığını da büyük oranda düşürmektedir.

Teknikler “TEŞHİS VE TEDAVİ” için gereklidir ancak “ŞİFA” insanın her seviyede tüm varlığında bir dengelenme meydana gelmesiyle ortaya çıkan varoluş biçimine verilen isimdir.

Şifa, “Bilinç”  alanında gerçekleşen bir dönüşüm ve yenilenmedir. Bilinç alanı ise bütünsel bir yaklaşımla tamamen deneyimsel yaşam ile içsel olarak anlaşılabilen bir konudur.

İnsanlar muhtelif semptomlara hastalık adını verirler. Ancak semptomlar sizin “BİLİNÇ” düzeyinde bir denge sorunu olduğun da sık sık tekrar ederler.

Semptomları teşhis edip ortadan kaldırma işlemine “BİOENERJİ TEKNİKLERİ ve TEDAVİLERİ” ismi verilir.

Ancak bahsettiğim gibi semptomlar sadece “BİLİNÇ” düzeyinde oluşan bir denge sorununun ruhsal, zihinsel, duygusal ve bedensel düzlemde sinyalleri dir.

Semptomları ortadan kaldırmak “TEDAVİ” dir ancak asla Şifa değildir.

Çünkü ağrınız varsa ağrı kesici kullandığınız da ağrınız ortadan kalkmaktadır. Ancak ağrının nedeni hala oradadır.

​Tüm bu açıklamış olduğum durumları göz önünde bulundurarak yaşadığım deneyimler sonucu keşfettiğim yeni sistemi “Bioenerji” veya “Teknik” olarak adlandırmanın yerinde olmayacağı kanısına vardım.

Tüm tekniklerin ötesinde “BİLİNÇ” ve “Farkındalık” alanında işleyen bu yeni sistemin tamamen “ŞİFA” yani “Denge” unsuru barındırdığını söyleyebilirim.

Birçok insan üzerinde yaptığım uygulamalar sonucu, uygulamaya katılanların bilinç alanında köklü değişikler yaşadığına ve bununla beraber ruhsal, fiziksel, duygusal ve bedensel dönüşümlerden de öte hayat kalitelerinin ve yaşam yollarının değiştiğine dair sayısız geri bildirimler aldım ve halen alıyorum.”

Şeref Tolga Kuralay, yaşamsal deneyim ve tecrübelerini web ortamında paylaşmayı uygun görmemiş ancak verdiği eğitimler de bu bilgileri gönüllü olanlarla paylaşmayı tercih etmiştir.

Şeref Tolga Kuralay, herhangibir siyasi parti, cemiyet veya cemaat, dini veya spirituel topluluk üyesi değildir.

Kendi yaşamsal deneyimleri ve görüşlerini  sorgulayan bireyler ile tecrübelerini paylaşmaktadır.

Herhangi bir ustalık, üstadlık veya bir etiket iddiası olmadığını sadece bir insan olduğunu vurgulayarak hayat yolundaki deneyimlerini herkes gibi yaşamaya devam etmektedir.

Pleiades® Şifa Sistemi’nin Nasıl Keşfedildiği Konusunu İşleyen Videmuzu Seyretmek İçin Burayı Tıklayınız

 

Etkinlik Takvimi