fbpx

Pleiades® ve Hastalığın Ruhu

Pleiades® Şifa Sistemi ile hastalığın ruhu ile temasa geçilir. Bu sayede hastalığın İçeriği fark edilir ve dengelenme yaşanır.

Beden, zihin, ruh ve duygusallıkta ortaya çıkan nedenler, hastalığın ruhunun lisanıdır. Bu lisanı öğrenmek için dinleme yeteneğimizi aktive ederiz. Bu dil sayesinde hastalık vasıtasıyla kendi “ÖZ” bilincimize “TEMAS” edebiliriz.

HASTALIK, bizi varlığımıza taşıyan bir rehberdir.

Bu rehberle konuşmak için öncelikle “DİNLEME” sanatını öğrenmeliyiz. Bu şekilde onunla karşılıklı konuşabilir ve kendimizdeki sorunları çözmenin yepyeni yollarını keşfedebiliriz.

Bedenimizde gerçekleşen olaylar, bu olayların kaynağı olan bilginin bedende açığa çıkmasıdır. Kalbimiz ve tansiyonumuz belirli bir ahengi takip ederken, beden ısısı belirli bir derecede seyrederken, iç salgı bezleri hormon salınımına devam ederken aslında bir “BİLGİ” bedende okunmaktadır. Bedensel azaların belirli bir formda uyumla ve dengede işlevini sürdürmesi “SAĞLIK” olarak adlandırılır. Bu uyum bozulduğu zaman ortaya çıkan duruma ise “HASTALIK” ismi verilir.

“HASTALIK” bedenimizdeki uyum ve dengenin bozulması ile ahengin tehlikede olduğunun göstergesidir.

Bedenimiz, bilincimizde meydana gelen tüm bilgilerin, işlemlerin ve değişikliklerin ortaya çıktığı ve kendini ifade ettiği “ALAN” dır.

Birey eğer bilincinde bir “UYUMSUZLUK” yaşarsa bu uyumsuzluk bedende kendini hastalık olarak gösterecektir. Bu durumda bedenin “HASTA” olduğunu söyleyemeyiz. “HASTA” olan “BİLİNÇ” tir ve bunun belirtileri yani geri bildirimleri bedende açığa çıkar ve deneyimlenir.

Bu durumda bedensel, zihinsel ve ruhsal hastalıkların aslında sadece “HASTA” olan “BİLİNÇ” ten kaynaklı belirtiler ve geri bildirimler olduğunu anlayabiliriz. Hasta olan ruh, beden veya zihin değildir. Kaynak noktası “BİLİNÇ” tir.

Hastalıklarda bu ayrım belirtinin ilk çıktığı alan için işaret olarak kullanılır. Bilinçte başlayan “DENGE” sorunu ruh, zihin veya bedende kendini gösterir. Tüm bu ayrımların hastalığın önlenmesinde bir etkisi yoktur. Zihinsel ve ruhsal hastalık olarak isimlendirilen hastalıklar da yine bilincimizde başlayan ve kendini zihinde ifade eden hastalık belirtileridir.

Hastalık, BİLİNÇ boyutunda başlar ve BEDEN boyutunda deneyimlenir. Bu durumda odaklanmamız gereken alan BEDEN değil, BİLİNÇ olmalıdır.

Bedenimizin ahengi elbette önemlidir ve önemsenmelidir. Bilincimizin aynası ve göstergesi bedenimizdir. Bedenimize gösterdiğimiz ilgi “BİLİNÇ” durumumuzu da göstermektedir.

Bedenimizde bir hastalık meydana geldiğinde tüm odağımız belirtiye kayar. Yaşam akışımız ve konforumuz sekteye uğrar. Böylece hastalık belirtileri bizi rahatsız etmeye başlar. Yapmak istediklerimizi yapamaz, yapmak istemediklerimizi yapmaya başlarız. Bu da alışmış olduğumuz düzenimizi bozacağı için ciddi sıkıntılar içerisine gireriz. Rahatsızlık veren hastalık belirtisini yok etmek ister ve belirtiye karşı savaş açarız.

Rahatsızlığın nedenini ise yine bedende aramaya başlar ve tabiri caizse bedende bir “AV” sezonu başlatırız.

Bir arabamız olduğunu düşünelim. Arabamızın gösterge panelinde birçok uyarı ışığı olduğunu hepimiz biliriz. Kapılarımız açık olduğunda, el freni çekik kaldığında, yakıtımız bittiğinde ve bunun gibi durumlarda bu işaret göstergeleri yanarak bizi haberdar eder.

Bu işaret lambalarından birisi yandığında lambalara kızamayız ya da lambaları yok etmeye veya görmezden gelmeye kalkamayız. Bunun yerine eğer yakıtın bittiğine dair bir işaret aldıysak bir istasyon aramaya başlarız.

Bir tamirciye aracımızı götürdüğümüzde tamirci işaret lambasını söküp atmaya kalkarsa da ona kızarız. İşaret lambasının işlevi sorunu bildirmektir ama sorunun kendisi değildir.

Bu örneğimizde işaret lambaları “HASTALIK BELİRTİLERİ” dir. Bedenimizde hastalık belirtisi olarak ortaya çıkan aslında görünür olmayan bir sorunun görünür biçimde kendini ifade etmesi ve bizim dikkatimizi oraya çekmek istemesidir. Bu sayede durabilir, bunun sebebini sorgulayabilir ve belirtiye bakarak ne olduğunu anlayabiliriz.

Belirtilerle savaşmak ve onları yok etmek mantıksız bir eylem olacaktır.

Hastalık belirtileri yerine “HASTALIK” olgusunu masaya yatırmamız gerekmektedir. Hasta olma durumunun kaynağı çok daha derinlere iner ve bir iki kestirme teknik veya yöntem kullanılarak hile ile geçiştirilemez.

HASTALIK, bireyin bilincinde bir şeylerin ters gittiğinin ve buna bağlı olarak uyumun bozulduğunu İşaret eden bir durumdur.

İçsel dengenin kaybedilmesi kendini bedende bir hastalık belirtisi olarak gösterir.

Hastalık ve belirtileri arasında farkı kavrayabildiysek hastalığa karşı olan tutumumuz ve bakışımız da değişecektir.

Bu sayede hastalık belirtilerini doğru olarak yorumlayabilecek, bilinç boyutuna inebilecek ve sorunu merkezinde çözebileceğiz.

Böylece artık hastalıkla savaşmak ve onu yok etmeye çalışmak yerine onu anlama yoluna gidebiliriz.

Hastalıkların dilini öğrenebilir ve onları dinleyerek ne yapmamız gerektiğini de bulabiliriz. Bunu kavradığımız zaman hastalık belirtileri bizim en yakın ve açık sözlü dostumuz ve rehberimiz olacaktır.

ŞİFA, yendiğimiz bir hastalıktan değil dönüştürdüğümüz bir hastalıktan ortaya çıkar.

ŞİFA, insanın BİLİNÇ boyutunda tam ve bütün hale gelmesine ve AYDINLANMA diye işaret edilen duruma en yakın olan aşamanın adıdır.

ŞİFA, fark edilemeyen olanın fark edilmesi ve varlığımızda yeniden ortaya çıkmasıdır. BİLİNÇ boyutunda BÜTÜNLÜK sağlanmadan gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olgudur ŞİFA.

Hastalık belirtilerini sadece beden boyutunda çözmeye çalışmak sadece geçici rahatlamalar sağlayabilir.

Aynı seviyede zihinsel ve ruhsal alanlarda da yapılan müdahaleler geçici bir rahatlama sağlayabilir.

Ancak bu sadece gelen mesajları yok etmek anlamına da geleceğinden HASTALIK dönüşmüş olmayacaktır.

Çünkü BİLİNÇ boyutunda çözülmemiş, dönüşmemiş bir çatışma ve kaos devam etmektedir. Ve mesajlar yani hastalık belirtileri gerek zihinsel gerek duygusal veya gerekse bedensel alanlarda yine kendini farklı formlarda ifade etmeye devam edecektir.

Pleiades® Sistemi Hastalıklara Uygulanan bir sistem değildir. Oluşturulmuş bir teknik değildir.

Pleiades® Sistemi Her İnsanın kendi doğasında mevcut olan ama farkına varılmayan bir özelliktir.

Bu özellik keşfedildiğinde ve açığa çıkartıldığında insan doğasının kendi kendini dönüştürme ve iyileştirme özelliği de açığa çıkar.

Bütünsel bir dönüşüm içten dışa doğru başladığından iyileşme kendiliğinden doğal olarak meydana gelir.

Pleiades® Teşhis ve Tedavi yöntemi değil Bütünsel Bir dönüşüm Sistemidir.

Hastalıklara değil hastalığa sebeb olan ana sebepler üzerinde bir dönüşüm başlatır. Önemli olan hastalığın hedeflenmesinden çok onun meydana gelmesine sebep olan içsel ve zihinsel sebeplerdir. Sebepler çözüldüğünden hastalıklar da kendiliğinden ortadan kalkacaklardır.

Pleiades® eğitim programları içeriği ezber öğretilerden oluşmaması sebebi ile yeterli gelmektedir.

Eğitim içeriği direk deneyim ve pratik üzerine olduğundan tecrübe yollu bir öğrenim içermektedir.

Bir yemeğin tadını eğitim ile almak mümkün değildir. o yemeği tattığınız da artık bir fikriniz oluşmuştur.

Pleiades® Sistemi’ni kendi varlığınız üzerinde deneyimlediğinizden ve eğitim sonunda da bu deneyimi devam ettirebileceğinizden her an yeni keşiflere kapılar açılacaktır.

2 günlük deneyim ve pratiklerden sonra Master Eğitmenleriniz tarafından rehberliğinizin devam etmesi sağlanır.

Yolculuğunuz boyunca yaşadığınız deneyimlere yönelik bilgilendirme yapılarak donanımınızı arttırmanız için destek olunur. Yüzlerce uygulayıcı ve katılımcı bu süreçlerden geçerek uygulayıcılık yapmaktadırlar.

Pleiades® eğitim seminerlerine katılmadan önce sitemizin titizlikle araştırılmasını tavsiye ediyoruz. Daha sonra iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşarak genel sorularınızın cevaplarını alabilirsiniz.

Yapılan ön görüşme sonucu uygulayıcı adaylığına uygunluğunuz derecesinde eğitim seminerlerimize kaydınızı yaptırabilirsiniz. Pleiades® Sistemini her yaştan birey öğrenebilir ve uygulayabilir.

Bununla beraber Pleiades® sisteminin hastalık tedavisi, teşhisi ve hastalığa müdahale içeren bir sistem olmadığının ve bu sistemin sadece kendi bedensel zekanızın uyanışını aktive ettiğini kavramanız çok önemlidir.

Sistemin ruhunu anlamanız ve katılım için iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşarak ön bilgi almanız önemlidir.


İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİ

Pleiades® uygulama seansları esnasında ortaya çıkan istemsiz kas hareketleri, beden zekasının uyanışı ile beraber kendi kendini dengeleme aşamasında kendini gösterir. İstemsiz kas hareketlerinden sorumlu olan OTONOM SİNİR SİSTEMİ nin kendine has zekasının devreye girmesiyle beraber sinir sisteminde başlayan dönüşüm ve dengelenme varlığımızda ki üzeri örtülmüş olan potansiyelin açığa çıkmasına sebep olmaktadır.

Bioenerji kelimesi YAŞAM ENERJİSİ anlamına gelmektedir. Kendi yaşam enerjimizin çeşitli yöntemler ve ritüeller kullanılarak yönlendirilmesi ile oluşan tekniklere bioenerji teknikleri denmektedir.

Bioenerji teknikleri kendi manyetik alanımıza bağlı olduğundan uygulamalar da sınırlı olmaktadır. Teknikler Hastalık, teşhis ve tedavi amaçlı olduğundan manipülasyon odaklıdır.

Pleiades® ise Bedensel Zekanın uyanışı ile birlikte varlığımızın kendi kendini dönüştürme yetisini yeniden kazanmasını sağlayan evrenin temel özelliğidir. Yaşam enerjimiz yani mevcut olan bioenerjimizin evrensel zeka ile desteklenmesi ve dönüşmesi söz konusudur.

Bioenerji Teknikleri lokal hedefler üzerine uygulamalar bütünü olduğundan Pleiades® Sistemi ile bağlantısı yoktur.

Pleiades® Eğitim Seminerlerin de kendi beden zekanızı uyandırabilir ve potansiyelinizi açığa çıkarabilirsiniz.

Her seviyede dengelenme ve dönüşüm sürecine girerek zihninizin ötesine geçebilir ve sezgilerinizi kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Varlığınızın iyileştirici gücünü keşfedebilir ve yakınlarınıza uygulamalar yapabilirsiniz.

Uzaktan ve yakından uygulamalar yaparak deneyimlerinizi ilerletebilirsiniz.

Profesyonel Uygulayıcı olabilirsiniz.

Hayatınızın her alanında farkındalık, idrak ve algılarınızı en verimli şekilde kullanabilir ve çevrenize bu konuda yardımcı olabilirsiniz.

Özet olarak kendinizi keşfedebilir ve yeniden hayatınıza anlam katabilir ve evrensel zekanın sizde nasıl ahenkle işlediğine şahit olabilirsiniz.

Etkinliklerimiz

Uygulamalar

Videolar

2019-04-25T20:53:00+03:00