PLEİADES® ŞİFA SİSTEMİ NEDİR ?

PLEİADES ŞİFA SİSTEMİ NEDİR ?

Pleiades® ismi ile işaret edilmek istenen mana, varlığın, varoluşun ve evrenin kuantum (Atomaltı) alanıdır. Pleiades® Şifa Sistemi'de Bu alanın "ŞİFA" özelliğini işaret eder.

Şifa ise ; Beden, zihin, ruh kavramlarının bütünlenmesine işaret edilen bir işaret sıfatı olarak kullanılmaktadır.

Pleiades®, 2012 yılında Şeref Tolga Kuralay tarafından deneyim yolu keşfedilen bir sistemdir. Bu sistemin  Şifa özelliğinin açığa çıkması ile beraber Pleiades® Şifa Sistemi adını almıştır.

Pleiades® Şifa Sistemi, rituel, kalıp ve kurallar ile sınırlı olmadığından "TEKNİK" çalışmalar içermez.

Pleiades® Varoluşun özgün doğasının atomaltı boyutunun bir özelliği olup her insan tarafından deneyimlenebilir. Bu deneyim sürecinin başlaması ile beraber insan varlığında fiziksel, zihinsel ve ruhsal boyutlarda köklü dönüşümlere adım atılır.

 

Pleiades® Şifa Sistemi, insan hayatının zihinsel, ruhsal, duygusal, bedensel seviyelerinde ve Bilinç boyutunda köklü değişimler başlatan ve el dokunmaksızın uygulanan bir şifa sistemidir.

Bu şifa sistemi, Şeref Tolga Kuralay tarafından bir takım ruhsal deneyimler yaşadıktan sonra keşfedilmiş ve insanlar tarafından farkedilmeye başlamıştır. Pleiades® Şifa Sisteminin etki ettiği alanları tek tek saymak mümkün değildir.

Bunun sebebi ise İnsan bilinci, beden yapısı, duygusal yaşamı, zihinsel dünyası, biyolojisi, fizyolojisi ve kimyasal yapısı ile akıl almaz bir bütünlüğe sahiptir. Günümüze kadar insan varlığı hakkında bilgi ve deneyim bakımından bir çok ilerme kaydedilse de yinede sayısız bilinmeyen mevcuttur. Bu bilinmeyenlerin en başın da insan bilinci ve zihni gelmektedir.

Beynimizin nasıl çalıştığı konusunda kayda değer gelişmeler olsa bile henüz halen beyin ve bilinç hakkında açığa çıkmamış gizemler mevcuttur.

Bir çok insanın bu sistemi deneyerek yaşam kalitesinde ilerleme kaydettiği görülmüştür.

Bu ilerlemeler bedensel rahatsızlıklardan, zihinsel sorunlara, zihinsel sorunlardan duygusal travma problemlerine ve duygusal travma problemlerinden, ruhsal sorunlara kadar her alanda gözlemlenmiş, deneyimlenmiş ve deneyimlenmektedir.

Tüm bu bahsettiklerimizin ötesinde Pleiades® Şifa Sistemi insan bilinci üzerinde ciddi dönüşümler başlatarak insanlara farkındalık ve anlayış konularında da bambaşka pencereler açmıştır ve açmaktadır.

Bugüne kadar yapılan uygulama ve aktivasyon çalışmalarında deneyime dayalı olarak gözlemlenen en önemli somut tespitler beden otonom sinir sistemi üzerinde başlayan bir dengelemenin seans esnasında istemsiz kas hareketleri olarak kendini göstermesidir.

Bilindiği üzere beden sinir sistemimiz tüm doku, organ, kas ve iskelet sistemimizin yöneticisidir. Sinir sisteminin strese ve çevresel faktörlere vede bilinçaltı kayıtlarına dayalı olarak sekteye uğraması ile tüm beden ve zihin bütünlüğünü yitirmektedir. Bu sebeplere dayalı olarak da bir çok ruhsal sıkıntı ortaya çıkmaktadır.

Pleiades® Şifa Sistemi her yaştan insana  ve tüm canlılara uygulanabilen sistemdir. Pleiades® Şifa sisteminden yaralanmak için sadece rahatsız olmanız gerekmemektedir. Meditasyon, yoga ve benzeri faaliyetler gösteren bireylerin seans uygulamaları sonrasından ilgili oldukları faaliyet alanlarında hızla ivme kaydettikleri ve farkındalıkların da artışların olduğu gözlemlenmiştir.

Aynı zaman da Bireylerin yaşam süreçlerinde ilgilendikleri dal ve meslekler de algı, idrak ve değerlendirme yeteneklerinde artış olduğu kaydedilmiştir.

Pleiades® Şifa Sistemi rahatsızlıkların ötesinde, insanların uzaklaştıkları öz benliklerine yakınlaşmalarını, hayatı farklı pencere ve bakış açıklarından seyredebilme kapasitesine yükselmelerini sağlayan bir şifa sistemidir.

Tüm bunlara dayanarak Pleiades® Sistemi'nin insan varlığı üzerinde her seviye ve boyutta yatay ve dikey anlamda farkındalık ve bilinç kazandıklarını söyleyebiliriz.


 

Etkinlik Takvimi