PLEİADES® ŞİFA SİSTEMİ NEDİR ?

PLEİADES ŞİFA SİSTEMİ NEDİR ?

Pleiades® Şifa Sistemi, insan hayatının zihinsel, ruhsal, duygusal, bedensel seviyelerinde ve Bilinç boyutunda köklü değişimler başlatan ve el dokunmaksızın uygulanan bir şifa sistemidir.

Bu şifa sistemi, Şeref Tolga Kuralay tarafından bir takım ruhsal deneyimler yaşadıktan sonra keşfedilmiş ve insanlar tarafından farkedilmeye başlamıştır. Pleiades® Şifa Sisteminin etki ettiği alanları tek tek saymak mümkün değildir.

İnsan bilinci, beden yapısı, duygusal yaşamı, zihinsel dünyası, biyolojisi, fizyolojisi ve kimyasal yapısı ile akıl almaz bir bütünlüğe sahiptir. Günümüze kadar insan varlığı hakkında bilgi ve deneyim bakımından bir çok ilerme kaydedilse de yinede sayısız bilinmeyen mevcuttur. Bu bilinmeyenlerin en başın da insan bilinci ve zihni gelmektedir.

Beynimizin nasıl çalıştığı konusunda kayda değer gelişmeler olsa bile henüz halen beyin ve bilinç hakkında açığa çıkmamış gizemler mevcuttur.

Pleiades® Şifa Sistemi bilimsel olarak henüz etkileri somut olarak test edilmese de, bir çok insanın bu sistemi deneyerek ilerleme kaydettiği görülmüştür.

Bu ilerlemeler bedensel rahatsızlıklardan, zihinsel sorunlara, zihinsel sorunlardan duygusal travma problemlerine ve duygusal travma problemlerinden, ruhsal sorunlara kadar her alanda gözlemlenmiş, deneyimlenmiş ve deneyimlenmektedir.

Tüm bu bahsettiklerimizin ötesinde Pleiades® Şifa Sistemi insan bilinci üzerinde ciddi dönüşümler başlatarak insanlara farkındalık ve anlayış konularında da bambaşka pencereler açmıştır ve açmaktadır.

Bugüne kadar bilinen tüm şifa tekniklerinden farklı olduğu ve bu sistemin teknik içermediği keşfedilmiştir.

Bugüne kadar yapılan uygulama ve aktivasyon çalışmalarında deneyime dayalı olarak gözlemlenen en önemli somut tespitler beden otonom sinir sistemi üzerinde başlayan bir dengelemenin seans esnasında istemsiz kas hareketleri olarak kendini göstermesidir.

Bilindiği üzere beden sinir sistemimiz tüm doku, organ, kas ve iskelet sistemimizin yöneticisidir. Sinir sisteminin strese ve çevresel faktörlere vede bilinçaltı kayıtlarına dayalı olarak sekteye uğraması ile tüm beden ve zihin bütünlüğünü yitirmektedir. Bu sebeblere dayalı olarakta bir çok ruhsal sıkıntı ortaya çıkmaktadır.

Pleiades® Şifa Sistemi her yaştan insana  ve tüm canlılara uygulanabilen sistemdir. Pleiades® Şifa sisteminden yaralanmak için sadece rahatsız olmanız gerekmemektedir. Meditasyon, yoga ve benzeri faaliyetler gösteren bireylerin seans uygulamaları sonrasından ilgili oldukları faaliyet alanlarında hızla ivme kaydettikleri ve farkındalıkların da artışların olduğu gözlemlenmiştir.

Pleiades® Şifa Sistemi rahatsızlıkların ötesinde, insanların uzaklaştıkları öz benliklerine yakınlaşmalarını, hayatı farklı pencere ve bakış açıklarından seyredebilme kapasitesine yükselmelerini sağlayan bir şifa sistemidir.

Tüm bunlara dayanarak Pleiades® Sistemi’nin insan varlığı üzerinde her seviye ve boyutta yatay ve dikey anlamda farkındalık ve bilinç kazandıklarını söyleyebiliriz.

KUANTUM FİZİĞİ PENCERESİNDEN PLEİADES®

Pleiades Şifa Sistemi’nin nasıl işlediğini anlayabilmek için Evrenin temeline inmemiz gerekir. İşte bu temel alana kuantum fiziğinde  “Birleşik Alan”, süper string” alanı ismi verilir.

Bu alan tamamen saf potansiyel ve saf zekadır. Tüm doğa yasalarının ve dengelerinin kaynağıdır. Bilinen tüm temel güçler, manyetik alanlar, titreşim ve frekanslar, atom ve atom altı parçacıklar birleşik alanda birleşik bir kaynağa sahiptir.

Bu durum ise birleşik alanı evrenin en saf zeka alanı yapar. Maddesel olmayan, potansiyel ve kendinin farkında olan saf zeka ise Birleşik Alan’ın özellikleridir. ​

Tüm algılanan ve algılanmayan her şey bu saf zekanın saf potansiyelinden ortaya çıkan farklı parametrelerdeki  ki titreşimsel yoğunlaşmalardır. ​

Fiziksel bedenlerimiz de temelde bu birleşik alan’a bağlıdır. Varlığımızda, bedenimizde ortaya çıkan rahatsızlıklarımızın nedenini anlamak için, Birleşik Alanı anlamak zorundayız.

Tüm biyolojik yapımızı kontrol ve sistematize eden, yapılandıran “Alan” dır. Görünmez kuvvetlerdir.

Ünlü fizikçi Albert Einstein tarafından verilen çok önemli bir şifre vardır, “Alan, taneciği kontrol eden “Ruh” tur.

Başka bir tanımla görünen şeylere yani fiziksel bedenlerimiz de buna dahil olmak üzere her şeye biçimini, şeklini ve işleyiş sistemini veren potansiyel saf zeka “Alan” dır. Bu Kuantum fiziğinin temelidir.

Birleşik Alan’dan bilgiyi salt olarak alan ve işleyen Kalp organımızdır. İşlenen bilgiyi  eyleme döken ise Beyindir.

Filtreme işlemi ise zihnimizde meydana gelir. Filtreme işlemi, zihin yapımıza göre değişmekte ve çeşitlenmektedir.

Ancak yinede bu filtreleme sonucu “KALP” ten gelen bilgi asıl saf halini kaybettiğinden ortaya çıkan eylem “Teknik veya Yöntem” ismini alarak sınırlı bir çalışmayı beraberinde getirir.

Zihinsel kimliğin saf alandan gelen bilgi-titreşim-frekans yağmuruna şemsiye açarak veri girişini kısıtlaması ile ortaya çıkan çalışmalara “Bioenerji Teknikleri” ismi verilmiştir.

Teknikler, lokal çalışmaları ve semptomları hedef alarak yatay bir alanda etkisini gösterirken Dikey yani varlığın diğer katmanlarında  etkisini yitirmektedir.

Birleşik Alan ile direk bağlantı kurulduğun da ise bu bağlantıya “DİKEY BAĞLANTI”  ismi verilmektedir. Dikey bağlantı ise Birleşik Alan’ın dişil yani üretken özelliğinden ortaya çıkan saf frekansların her seviye de çalışmasına olanak sağladığından dengeleme tüm varlık katmanlarında etkisini göstermektedir.

Bu sisteme, Bütünsel sistem ismi verilmektedir.

​Pleiades® Şifa Sistemin de Birleşik alan ile direk etkileşime girilir ve zihin filtresi olmadan, KALP ve BEYİN dengesi ile evrensel zekanın ÖZ İRADE‘ si devreye sokulur.

AKTİVASYON SÜRECİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Etkinlik Takvimi