fbpx

Pleiades® Bireysel Seans Sonrası Süreç

Pleiades® Bireysel Seans Sonrası Süreç

Pleiades® Bireysel Seans Uygulamaları sonucunda varlığımız da, bedensel, zihinsel ve ruhsal alanlarımızda dönüşüm süreci ve sinir sistemimiz üzerinde yeniden yapılanma aşaması başlar.

Her bireyin kendine has olan bir süreci olmakla beraber süreç içerisinde alınan geri bildirimler ve nedenleri aşağıda açıklanmıştır.

 1. SEANS SONRASI FİZİKSEL BEDENİN MUHTELİF YERLERİNDE, KISMEN VEYA BÜTÜNSEL AĞRI VE SIZILAR.

NEDENİ :  Seans uygulaması esnasında fiziksel bedende hücresel ve moleküler seviyede atıl durumda bulunan nöral sistemde aktivasyon başlar.

Sinir sisteminin Pleiades® ile bağlantı kurulması ile beraber elketriksel dengesi kurulum sürecine girer. Bu aşama da sinir sistemine bağlı doku, kas ve organlarda etkileşim kaydedilir.

Daha önceden atıl olan kas ve organların uyarılması ve yeniden aktif duruma geçmesi ile beraber kısmen ve bütünsel ağrıların hissedilmesi geçici bir durumdur.

Fiziksel bedenin yeni bir titreşime geçmesi ile beraber verdiği bu ortak kayıt belirtisi dengelenme boyunca devam eder ve süreç tamamlandığında bu durum ortadan kalkar.

 1. GRİP VE NEZLE BENZERİ DURUMLAR.

NEDENİ : Sinir sisteminin yeniden aktif hale gelmesi ile bağışık sisteminin güçlenmesi doğru orantılıdır.

Bu durumda beden toksin atımı başlamakta ve grip, nezle benzeri durumlar meydana gelmektedir. Toksin atımı bittikten sonra tamamlanan süreç sonucunda bu geri bildirimde ortadan kalkar.

 1. UYKU DÜZENİNİN DEĞİŞMESİ VE RÜYALAR.

NEDENİ :  Seans öncesi alışılagelmiş rutin davranış modellerinde olası değişkenlikler ortak kayıt belirtileri arasında yer almaktadır.

Fiziksel bedenimiz, zihin odaklı kalıpsal davranışlara bağımlı olarak alıştrıldığından orijinal sisteme dönüş sürecinde alışkanlıklar kırılabilir.

Bu durum uyku modellerine yansıma yapabilir. Daha çok veya daha az uyku düzenine geçiş veya düzensiz uyku moduna geçiş görülebilir.

Bu durum, beden metabolizmamızın sürekli alıştığı bir düzenden yeni beden titreşimine bu şekilde tepki gösterebilir.

Bilinçaltı kayıtlarımız sinir sistemimizin ritmine göre kendini düzenler ve geçmiş / gelecek odaklı çalışır.

Varlığın dönüşümü ile beraber bilinçaltı kayıtlarında başlayan çözülme sürecinde karışık rüyalar görülmesi kayıtlarda gözlemlenmiştir.

Bu durumda diğer durumlar kadar olağan ve geçici durumlardır.

Tüm bunlara nazaran bu belirtilerin tersine uyku modelinde direk düzelme ve rüyaların pozitif hal alması da belirtiler içindedir.

Daha önce de bahsedildiği üzere seans sonrası süreçler her bireyin kendine has ve özel süreçler olduğundan aynı kayıt belirtileri üzerinde istatistik tutmak mümkün değildir.

Her insanın hayat yolculuğu ve deneyimleri kendine özeldir ve sabit bir durum söz konusu değildir.

 1. ASABİYET VEYA AŞIRI SAKİNLİK DURUMLARI

NEDENİ : Seans sonrası süreçlerde sinir sisteminin yeniden yapılanması ve aktive edilmesi ile beraber değişen beden ritminin ortak kayıt belirtilerine Asabiyet veya aşırı sakinlik durumları da alınmıştır

Yıllarca bastırılan her duygu sinir sistemi elektriksel dengesinde hasarlar meydana getirir. Bu süreçte duygu boşalmalarının olması ve duyguları olduğu gibi ifade etme halleri doğaldır.

Zihinsel dönüşümün getirisi olan bu durum da geçici olmakla beraber arkasından gelen sakinlik ve tepkisizlik halleri de belirtiler arasındadır.

Her iki halde de dengelenme sürecinde sebepsiz ağlama veya gülme gibi davranışlar da ortaya çıkabilir. Tüm bunlar varlığımızın temelden dönüşüm sürecine girmesi ve alışılan kalıpların kırılması esnasında ortaya çıkmaktadır.

 1. FİZİKSEL BEDENDE İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİ

NEDENİ : Fiziksel bedende ki istemsiz kas hareketlerini yöneten sinir sistemimiz OTONOM SİNİR SİSTEMİ olarak adlandırılır.

Otonom sinir sistemimiz SEMPATİK / PARASEMPATİK olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Bu sistem biri aktif iken diğeri pasif çalışmak üzere programlıdır.

SEMPATİK SİSTEM, savaş ve kaç durumlarında aktif olurken PARASEMPATİK SİSTEM tehlike geçtikten sonra DİNLEN / SİNDİR moduna geçer.

Alışılagelmiş hayat standartımız stres üzerine ise, bu durumun çözümü OTONOM SİSTEM düzeninin normal haline dönmesidir.

Bu da sistem bilgi akışının yenilenmesi ile mümkün olmaktadır. Elektriksel dengenin kurulması için OTONOM sistem uyanışa geçer ve fiziksel beden üzerinde gerekli dengelemeyi yapar.

Bu süreçte bedende istemsiz kas hareketleri görülebilir.

Aynı zamanda sinir sistemine bağlı organlarda hasar durumu mevcutsa bu durumun görülmesi olağandır. Bahsedilen durumda geçici bir durumdur.

Yukarı da bahsedilen geçici süreçlerdir. Bu süreçlerden sonra Fiziksel, zihinsel, ruhsal alanlarda çözülme ve rahatlama süreçleri başlar. Bu süreçte hayatı anlama, idrak ve farkındalık modellerimiz de dönüşüm yaşarız.

Bağımlı olduğumuz psikolojik faktörler çözülerek yeni bir hayata adım atmamız kaçınılmazdır. Süreç içerisinde sanatsal, duyusal ve sezgisel yeteneklerimizde artış gözlemlenebilir. Korkularımızın çözülmesi ile beraber açılan potansiyelimizi değerlendirme imkanı buluruz. Olaylara tepki vermek yerine anlayışla bakmayı ve çözebilmeyi öğreniriz.

Kendi içimizdeki savaşı sonlandırarak bütünsel ve huzurlu bir hayata geçiş sağlayabiliriz. Sosyal hayatımızdan, ilişkilerimize ve iş hayatımıza kadar yansıyan bu durum her konuda açılımlara vesile olur.

Seans sonrası süreçlerde Pleiades® Uygulayıcısının veya Pleiades® eğitmenlerinizin rehberliği ile beraber geçirilen bu süreç sizin kalbi sezgilerinizi ve ön görülerinizi en verimli düzeyde kullanmanızı sağlar.

Bu süreç içinde hastalık olarak adlandırılan olguların çözümlendiği görülmektedir. Hastalığa neden olan içsel parçalanma ortadan kalkmasıyla  kendiyle barışık ve bütün olan birey için artık hastalığı oluşturacak nedenlerde ortadan kalkmıştır.

Bu süreç içinde varlığınızın muhteşem kendini iyileştirme gücüne şahit olabilir ve hayatımızın efendisi konumuna geçebiliriz.

MERAK EDİLENLER

PLEİADES® EĞİTİM SEMİNER PROGRAMI İÇERİĞİ :

Pleiades® Eğitim Seminer Süresi : 2 Tam Gündür. (Cumartesi – Pazar)

Süre : Sabah 11:00 ile Akşam 17:00 arası

Eğitim Süresince Uygulanan Programlar :

 • Katılımcılara Bireysel Aktivasyon seanslarının uygulanarak Aktive edilmeleri,
 • Beden Hassasiyetinin arttırılarak hislerin farkedilmesi ve 5 duyu ötesi elekromanyetik alanların beden içinde ve dışında hissedilmesi,
 • Beden Sinir Sisteminin İşleyişi,
 • Beyin ve Sinir Sisteminin Yapısı ve Pleiades®
 • Duygusal ve zihinsel sorunların Sinir Sistemi üzerinde tespit edilmesi ve dönüştürülmesi,
 • Katılımcının kendi kendine seanslar yapabilmeye elverişli duruma getirilmesi,
 • Katılımcının çevresine seans uygulaması yapabilmesi için donanımının arttırılması,
 • Mekansal Enerji Dengeleme Uygulamalarının Öğrenimi,
 • Uzaktan Seans Uygulamaları yapabilme yeteneğinin kullanılması,
 • Pratik deneyim ve denemeler,
 • İlişki, aile, sosyal ilişkiler sorunlarının deneyim yollu çözüm sürecine alınması,
 • Depresyon ve Stres Yönetimi,
 • Beden enerji meridyenleri,
 • Yaşam Kalitemizi Bozan olay ve sorunların çözüm süreci,
 • Kuantum Fiziği ve Pleiades® bağlantısı,
 • Travmalar ve duygusal blokajların nedenleri ve çözümü,
 • Soru ve Cevap Bölümleri.

Pleiades® Eğitim Seminerlerinde Bireyler kendi Aktivasyon Seanslarını alarak, birebir deneyim yollu süreci yaşarlar ve kendi kendilerine seans yapabilme, çevresine yapabilme, hayvan ve bitkilere seans uygulayabilme ve uzaktan seanslar yapabilme gibi yetilerini kullanmayı öğrenerek Pleiades® Lisanslı Profesyonel Uygulayıcı Olarak Yetiştirilirler.

Seminer sonunda açılan Whatapp gruplarına katılarak uzman master eğitmenler rehberliğinde süreçlerine destek alarak donanımlı uygulayıcı olarak öğrenim süreçlerine devam ederler.

Pleiades® Uygulaması, bedenimizin kendi kendini iyileştirebilen ancak pasif duruma düşmüş olan “GİZLİ ZEKASINI” aktive eden bir uygulamadır. Aktive olan beden sinir sisteminin kendi kendini dengeleme özelliğinin açığa çıkması ile başlayan dengelenme süreci, bedenin kendi orjinal zekası tarafından yönetildiği için PLEİADES® sistemini bionerji veya benzer tekniklerle karıştırmamalıyız.

Pleiades® uygulaması “TEDAVİ”nin kendisi olmamakla beraber, bedenin kendisini dengelemesi, dönüştürmesi ve yenilemesi için “İYİLEŞME” sürecini başlatan bir uygulamadır.

Pleiades® Uygulama Seanslarında sık görülen “İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİ” Sinir Sisteminin Aktive olması esnasında süregelen geri bildirimlerdendir. Bilindiği üzere sinir sistemimiz, beynimiz ve kaslarımız elektriksel, elektromanyetik akımlarla kendi içerisinde bir network (ŞEBEKE) oluşturmuş durumdadır.

Söz konusu şebeke ağı tüm bedenimizi kaplayan bir sinir ağıdır. Bu sistem üzerinde oluşan hasar ve yıpranmalar tüm beden sistemini etkilemekle beraber, ruhsal, duygusal, fiziksel ve zihinsel boyutlarda da karmaşaya ve kaosa neden olmaktadır.

Sinir sisteminin “İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİNİ” yöneten “OTONOM SİNİR SİSTEMİ” aktive olduğunda tüm bedenimizi saran elektromanyetik devrenin kendi orijinal dengesine kavuşmak için gösterdiği “REAKSİYON”, istemsiz kas hareketleri olarak dış düzlemde somut bildirimlere yol açabilmektedir.

Pleiades® Uygulamaları, bireylerin kendi beden sinir sistemlerinin aktive olması amaçlı yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalar, pasif duruma geçmiş ve canlılığını kaybetmiş sistemimizin aktif duruma geçmesi sürecidir. Temel düzlemde bu durumun bizlerin doğal hali olduğu için insanlara, hayvanlara ve bitkilere uygulanabilir.

Uygulamalarda sınır yoktur. Pleiades® uygulamaları teknik, rituel, ilaç, hipnoz vb yöntemler içermediğinden  olumsuz etkisi yoktur. Bu uygulamalar İnsanın Kendi Doğasını Keşfetmesi ve potansiyelini en verimli şekilde kullanabilmesini sağladığından kendi doğal halimizi yaşamamızın olumsuz bir tarafı tabi ki olmamaktadır.

Pleiades® Danışmanlık Hizmetleri olarak belirli sabit bir merkezimiz yoktur. Türkiye genelinde belirli illerde Bireysel Seans, Aktivasyon ve Eğitim Seminerleri konseptinde Organizasyonlar düzenlenmektedir. Genellikle Eğitim Seminerlerimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya İllerinde Düzenlenmekte olup sitemizde etkinlik ve seminerler bölümünde Organizasyon illeri ve tarihleri yayınlanmaktadır.

Pleiades® Eğitim Seminerlerine Katılım Bedeli 2750 TL dir. Eğitim Bedeline seminer sonrası rehberlik ve süreç takibi dahildir. Seminer sonrasında katılımcılara eğitim kitapları verilmektedir.

Bireysel Seans ( 3 seans Toplamı ) Katılım Bedeli : 1000 TL dir.

Eğitim Programlarına Katılan Katılımcılar için Bireysel Seans Bedeli Eğitim Bedeline Dahildir.

ÖDEME SEÇENEKLERİ :

Katılım Ücretleri Kredi Kartına 2 ila 12 Taksit Seçenekleri ile ödenebilmektedir. Taksit Seçenekleri seçildiğinde Banka Kartınıza BDDK tarafından belirlenen “KOMİSYON ÜCRETİ” yansıtılmaktadır.

Katılımcı Talebiniz, ön görüşme sonucu uygun görüldüğü taktirde sistem üzerinde 750 TL ön ödeme yaparak sisteme kaydınız gerçekleştirilmektedir.

Bireysel Seans Katılım Bedeli :

Bireysel Seanslar sadece uzaktan uygulanan ve katılımcının uzaktan seans programına uygunluğuna karar verildiğinde başlatılan seans programlarıdır. Bireysel seans programları 3 seanstan oluşan ve bir gün ara ile 1 saat süre ile uygulanan programlardır.

Pleiades® Eğitim Seminerlerinde her katılımcı kendine özel birebir bireysel seanslar aldığından ayrıca bir seans programı düzenlenmemektedir.

Birçok katılımcı sadece bireysel seans taleplerini iletmektedir.

Eğitim Seminerlerinde Katılımcılar kendi kendilerine seans yapabilmeyi de öğrendiklerinden çevrelerine seans düzenleme konusunda seçim kendilerine kalmaktadır.

Bireysel Seanslar aynı zamanda kendi kendine uygulama ve uygulayıcılık yapmak üzerine olduğundan Eğitim Programları içerisinde Bireseysel Seans alma hakkında sahiptirler.

UZAKTAN SEANSLAR :

Pleiades® Uzaktan Seanslar, katılımcının eğitim programlarına katılımının mümkün olmadığı veya yurtdışından katılım gerçekleşeceği durumunda düzenlenen bireysel seans programlarıdır.

NASIL KATILABİLİRİM ?

Birebir görüşme sonucu katılımcının uzaktan seansa uygunluğuna karar verildiğinde belirlenen tarihlerde bireysel seans programı başlatılır.

Pleiades® Eğitim Seminerlerine kayıt olmak için iletişim numaralarımız üzerinden bizlere ulaşarak eğitim programına katılım uygunluğunuza karar verilir. Programa Uygunluğunuz onaylandığı taktirde site üzerinden sisteme kayıt olabilirsiniz.

Ön kayıt bedeli 750 TL olup kalan 2000 TL katılım bedeli seminer programına katılım sağladığınız seminer alanında asistanlar tarafından tahsil edilmektedir.

Belirli Bir Etkinlik Programına Kayıt Olmak İçin Bir Süre Var mıdır ?

Ön Kayıt için belirlenmiş bir süre yoktur.

Etkinlik Tarihinin Son Gününe Kadar Kayıtlar Alınmaktadır. Bununla beraber seminer eğitim programlarımız belirli katılımcı sayısı ile sınırlı olduğundan (10 Katılımcı Sınırı ), ön kayıt yaptıran katılımcı sayısı sınıra ulaştığında kayıtlar sistem tarafından kapatılmaktadır.

Pleiades Danışmanlık İletişim Numaraları :

0 532 349 33 74

0 543 717 22 87

Etkinliklerimiz

Videolar

Uygulamalar

Pleiades® Resmi sitesinde yayınlanan eğitim, aktivasyon, paylaşım, uygulama veya makalelerin hiçbiri hekiminizin size tavsiye ettiği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.

Pleiades® Danışmanlık Hizmetleri hastalık teşhisinde ve tedavide bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya hekiminizin tedavisine müdahale etmez. Hekiminizin önerdiği ilaçları kullanıyorsanız tavsiyelere uymalısınız.

Sitemizdeki tüm uygulamalar hiçbir şekilde tedavi ve teşhis amaçlı değildir.Hiçbir şekilde hastalıklar için garanti verilemez.

Sitemizdeki tüm faaliyetler farkındalık, idrak ve anlayışın gelişmesi ve insanın kendi öz varlığını keşfetmesi amaçlıdır.
2019-07-13T16:53:19+03:00