Pleiades® Bireysel Seans Sonrası Süreç

Pleiades® Bireysel Seans Sonrası Süreç

Pleiades® Bireysel Seans Uygulamaları sonucunda varlığımız da, bedensel, zihinsel ve ruhsal alanlarımızda dönüşüm süreci ve sinir sistemimiz üzerinde yeniden yapılanma aşaması başlar.

Her bireyin kendine has olan bir süreci olmakla beraber süreç içerisinde alınan geri bildirimler ve nedenleri aşağıda açıklanmıştır.

 1. SEANS SONRASI FİZİKSEL BEDENİN MUHTELİF YERLERİNDE, KISMEN VEYA BÜTÜNSEL AĞRI VE SIZILAR.

NEDENİ :  Seans uygulaması esnasında fiziksel bedende hücresel ve moleküler seviyede atıl durumda bulunan nöral sistemde aktivasyon başlar.

Sinir sisteminin Pleiades® ile bağlantı kurulması ile beraber elketriksel dengesi kurulum sürecine girer. Bu aşama da sinir sistemine bağlı doku, kas ve organlarda etkileşim kaydedilir.

Daha önceden atıl olan kas ve organların uyarılması ve yeniden aktif duruma geçmesi ile beraber kısmen ve bütünsel ağrıların hissedilmesi geçici bir durumdur.

Fiziksel bedenin yeni bir titreşime geçmesi ile beraber verdiği bu ortak kayıt belirtisi dengelenme boyunca devam eder ve süreç tamamlandığında bu durum ortadan kalkar.

 1. GRİP VE NEZLE BENZERİ DURUMLAR.

NEDENİ : Sinir sisteminin yeniden aktif hale gelmesi ile bağışık sisteminin güçlenmesi doğru orantılıdır.

Bu durumda beden toksin atımı başlamakta ve grip, nezle benzeri durumlar meydana gelmektedir. Toksin atımı bittikten sonra tamamlanan süreç sonucunda bu geri bildirimde ortadan kalkar.

 1. UYKU DÜZENİNİN DEĞİŞMESİ VE RÜYALAR.

NEDENİ :  Seans öncesi alışılagelmiş rutin davranış modellerinde olası değişkenlikler ortak kayıt belirtileri arasında yer almaktadır.

Fiziksel bedenimiz, zihin odaklı kalıpsal davranışlara bağımlı olarak alıştrıldığından orijinal sisteme dönüş sürecinde alışkanlıklar kırılabilir.

Bu durum uyku modellerine yansıma yapabilir. Daha çok veya daha az uyku düzenine geçiş veya düzensiz uyku moduna geçiş görülebilir.

Bu durum, beden metabolizmamızın sürekli alıştığı bir düzenden yeni beden titreşimine bu şekilde tepki gösterebilir.

Bilinçaltı kayıtlarımız sinir sistemimizin ritmine göre kendini düzenler ve geçmiş / gelecek odaklı çalışır.

Varlığın dönüşümü ile beraber bilinçaltı kayıtlarında başlayan çözülme sürecinde karışık rüyalar görülmesi kayıtlarda gözlemlenmiştir.

Bu durumda diğer durumlar kadar olağan ve geçici durumlardır.

Tüm bunlara nazaran bu belirtilerin tersine uyku modelinde direk düzelme ve rüyaların pozitif hal alması da belirtiler içindedir.

Daha önce de bahsedildiği üzere seans sonrası süreçler her bireyin kendine has ve özel süreçler olduğundan aynı kayıt belirtileri üzerinde istatistik tutmak mümkün değildir.

Her insanın hayat yolculuğu ve deneyimleri kendine özeldir ve sabit bir durum söz konusu değildir.

 1. ASABİYET VEYA AŞIRI SAKİNLİK DURUMLARI

NEDENİ : Seans sonrası süreçlerde sinir sisteminin yeniden yapılanması ve aktive edilmesi ile beraber değişen beden ritminin ortak kayıt belirtilerine Asabiyet veya aşırı sakinlik durumları da alınmıştır

Yıllarca bastırılan her duygu sinir sistemi elektriksel dengesinde hasarlar meydana getirir. Bu süreçte duygu boşalmalarının olması ve duyguları olduğu gibi ifade etme halleri doğaldır.

Zihinsel dönüşümün getirisi olan bu durum da geçici olmakla beraber arkasından gelen sakinlik ve tepkisizlik halleri de belirtiler arasındadır.

Her iki halde de dengelenme sürecinde sebepsiz ağlama veya gülme gibi davranışlar da ortaya çıkabilir. Tüm bunlar varlığımızın temelden dönüşüm sürecine girmesi ve alışılan kalıpların kırılması esnasında ortaya çıkmaktadır.

 1. FİZİKSEL BEDENDE İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİ

NEDENİ : Fiziksel bedende ki istemsiz kas hareketlerini yöneten sinir sistemimiz OTONOM SİNİR SİSTEMİ olarak adlandırılır.

Otonom sinir sistemimiz SEMPATİK / PARASEMPATİK olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Bu sistem biri aktif iken diğeri pasif çalışmak üzere programlıdır.

SEMPATİK SİSTEM, savaş ve kaç durumlarında aktif olurken PARASEMPATİK SİSTEM tehlike geçtikten sonra DİNLEN / SİNDİR moduna geçer.

Alışılagelmiş hayat standartımız stres üzerine ise, bu durumun çözümü OTONOM SİSTEM düzeninin normal haline dönmesidir.

Bu da sistem bilgi akışının yenilenmesi ile mümkün olmaktadır. Elektriksel dengenin kurulması için OTONOM sistem uyanışa geçer ve fiziksel beden üzerinde gerekli dengelemeyi yapar.

Bu süreçte bedende istemsiz kas hareketleri görülebilir.

Aynı zamanda sinir sistemine bağlı organlarda hasar durumu mevcutsa bu durumun görülmesi olağandır. Bahsedilen durumda geçici bir durumdur.

Yukarı da bahsedilen geçici süreçlerdir. Bu süreçlerden sonra Fiziksel, zihinsel, ruhsal alanlarda çözülme ve rahatlama süreçleri başlar. Bu süreçte hayatı anlama, idrak ve farkındalık modellerimiz de dönüşüm yaşarız.

Bağımlı olduğumuz psikolojik faktörler çözülerek yeni bir hayata adım atmamız kaçınılmazdır. Süreç içerisinde sanatsal, duyusal ve sezgisel yeteneklerimizde artış gözlemlenebilir. Korkularımızın çözülmesi ile beraber açılan potansiyelimizi değerlendirme imkanı buluruz. Olaylara tepki vermek yerine anlayışla bakmayı ve çözebilmeyi öğreniriz.

Kendi içimizdeki savaşı sonlandırarak bütünsel ve huzurlu bir hayata geçiş sağlayabiliriz. Sosyal hayatımızdan, ilişkilerimize ve iş hayatımıza kadar yansıyan bu durum her konuda açılımlara vesile olur.

Seans sonrası süreçlerde Pleiades® Uygulayıcısının veya Pleiades® eğitmenlerinizin rehberliği ile beraber geçirilen bu süreç sizin kalbi sezgilerinizi ve ön görülerinizi en verimli düzeyde kullanmanızı sağlar.

Bu süreç içinde hastalık olarak adlandırılan olguların çözümlendiği görülmektedir. Hastalığa neden olan içsel parçalanma ortadan kalkmasıyla  kendiyle barışık ve bütün olan birey için artık hastalığı oluşturacak nedenlerde ortadan kalkmıştır.

Bu süreç içinde varlığınızın muhteşem kendini iyileştirme gücüne şahit olabilir ve hayatımızın efendisi konumuna geçebiliriz.

SEMİNER DENEYİMLERİ
İNSTAGRAM DENEYİMLERİ 1
İNSTAGRAM DENEYİMLERİ 2

Pleiades® Uygulama Seanslarında sık görülen “İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİ” Sinir Sisteminin Aktive olması esnasında süregelen geri bildirimlerdendir.

Bilindiği üzere sinir sistemimiz, beynimiz ve kaslarımız elektriksel, elektromanyetik akımlarla kendi içerisinde bir network (ŞEBEKE) oluşturmuş durumdadır.

Söz konusu şebeke ağı tüm bedenimizi kaplayan bir sinir ağıdır.

Bu sistem üzerinde oluşan hasar ve yıpranmalar tüm beden sistemini etkilemekle beraber, ruhsal, duygusal, fiziksel ve zihinsel boyutlarda da karmaşaya ve kaosa neden olmaktadır.

Sinir sisteminin “İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİNİ” yöneten “OTONOM SİNİR SİSTEMİ” aktive olduğunda tüm bedenimizi saran elektromanyetik yapının kendi orijinal dengesine kavuşmak için gösterdiği “REAKSİYON”, istemsiz kas hareketleri olarak dış düzlemde somut bildirimlere yol açabilmektedir.

 • Pleiades Seminerleri 2 günlük ve günde 7 saat süren programlardan oluşur.Seminerler Pleiades Seminer & Organizasyon Danışmanlık Hizmetleri tarafından düzenlenen ve organize Edilen kurumsal programlardır.
 • Seminer süresince çalışmalar Pleiades Eğitmenleri Şeref Tolga Kuralay ve Eda Kuralay tarafından yönlendirilir.
 • Seminer saatleri 10 :30 – 17:30 arasında devam etmektedir.
 • Pleiades Seminer süreci boyunca katılımcılar ile birebir özel aktivasyon seans uygulaması yapıldığından , katılımcılar ile özel ilgilenildiğinden,
  Her katılımcının kendi yapısına göre çalışmalar yapılarak öğrenimi devam eder.
 • Katılımcıların seminerlerden verim alabilmeleri adına katılım sayısı sınırlı tutularak en yüksek seviyede seminerden yarar sağlamaları amaçlanır.
  Seminer süresinde her katlımcı kendilerine özel aktivasyon seansları, hassasiyet çalışmaları, kendi potansiyellerini açığa çıkarma gibi konularda Deneyimsel bir sürece girerler.
 • Seminer sonunda her katılımcı Lisanslı Profesyonel Uygulayıcı belgesine sahip olur ve Pleiades Danışanlarına Hizmet verebilir.
  Programlar Seminerler ile kısıtlı değildir.
 • Seminer sonrası katılımcılara özel açılan WhatsApp gruplarında uzman eğitmenler tarafından destek verilir ve süreçleri takip edilir.
 • Destek, takip ve rehberlik süreci Pleiades Danışmanlık Hizmetleri tarafından ücretsiz ve sınırsız olarak devam eder.
 • Katılımcılara seminer sonunda Pleiades Kılavuz Kitapları verilir.
 • Seminer sonrası katılımcılar diğer illerde düzenlenen seminerlere ücretsiz katılım hakkı elde ederler ve seminerlerin ikinci günlerinde pratik yapmak amaçlı çalışmalara katılarak deneyim ve donanımlarını arttırabilirler.
 • Katılımcılar grup içi uzaktan seanslar düzenleyebilir, kendileride ücretsiz uzaktan seans programlarına katılarak tecrübelerini arttırabilirler.
  ——————————
  ☎ 0532 349 33 74
  ☎ 0543 717 22 87
  🦋 www.pleiades.com.tr
  💳 Seminer Katılım Ücreti
 • NAKİT : 2750 TL
 • KREDİ KARTI : 3250 TL
  ——————————
  Seminerler PLEİADES SEMİNER ORGANİZASYON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ tarafından düzenlenmektedir.
  ——————————
  EĞİTMENLER
  ŞEREF TOLGA KURALAY
  EDA KURALAY

Pleiades® Seminerlerine kayıt olmak için iletişim numaralarımız üzerinden bizlere ulaşarak seminer programına katılım talebinizi iletebilirsiniz.

Programa Uygunluğunuz onaylandığı taktirde site üzerinden sisteme kayıt olabilirsiniz.

BİREYSEL ÇALIŞMALAR

Bireysel Pleiades uygulama çalışmaları 3 Pleiades uygulaması içeren kişiye özel programlardır.

Her Pleiades uygulaması 30 – 60 dakika arası sürmektedir. 2 gün birebir yakından ve 1 gün uzaktan uygulama yapılmaktadır.

Bu programlar bireyin kendine kendine uygulama yaparak  süreci devam ettirebilmesini ve Pleiades Uygulamaları yapabilmesini kapsamamaktadır.

Program sonu danışmanlık almak danışanın kendi tercihine bağlı olarak değişmektedir.

BİREYSEL ÇALIŞMA ÜCRETİ : 1000 TL + KDV

Pleiades eğitim ve bireysel seans seminerleri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa illerinde belirlenen tarihlerde düzenlenmektedir.

Pleiades Danışmanlık olarak sabit bir ilde merkezimiz yoktur. Belirtilen illerde düzenlenen eğitim seminer organizasyonlarına kayıt olarak programlara katılabilirsiniz.

Pleiades® Uygulamaları, bireylerin kendi beden sinir sistemlerinin aktive olması amaçlı yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalar, pasif duruma geçmiş ve canlılığını kaybetmiş sistemimizin aktif duruma geçmesi sürecidir.

Temel düzlemde bu durumun bizlerin doğal hali olduğu için insanlara, hayvanlara ve bitkilere uygulanabilir.

Uygulamalarda sınır yoktur.

Pleiades® uygulamaları teknik, rituel, ilaç, hipnoz vb yöntemler içermediğinden  olumsuz etkisi yoktur.

Bu uygulamalar İnsanın Kendi Doğasını Keşfetmesi ve potansiyelini en verimli şekilde kullanabilmesini sağladığından kendi doğal halimizi yaşamamızın olumsuz bir tarafı tabiki olmamaktadır.

23 Kasım 1974 İstanbul / Üsküdar doğumluyum.

İlk, orta ve lise yıllarımı İstanbul / Suadiye’de tamamladıktan sonra çeşitli firma ve otellerde muhasebe departmanlarında çalışmaya başlayarak hayata yeni bir adım attım.

2012 yılına kadar devam eden iş hayatım boyunca hayatı, kendimi ve evreni sorgulamak benim için ayrı merak konusu olmaktaydı.

Çocukluk yıllarımda yaşadığım aile içi travmalar ve kalıntıları beni nefes almaya zorluyordu.

Yaşadığım ilişkiler, beraberlikler sorun üstüne sorun yaratıyor ve bu sorunu çözmek bir yana sorunlar daha da büyüyordu.

Gençlik yıllarımı geçim derdi ve ilişki sorunları içinde boğulmaya harcadığımın farkında değildim.

Sanki travmalarım katlanarak çığ gibi büyüyordu.

Yavaş yavaş öldüğümü hissediyordum ve dünya büyük bir yük olmaya başlamıştı.

Duygusal olarak inişli ve çıkışlı bir hayata sahip olduğum dönemlerde kim olduğumu, amacımın ne olduğunu sorgulama duygusunun en tavan yaptığı zamanlardı.

Çocukluğumdan beri hep içimde benimle birlikte büyüyen “HER ŞEY GÖRDÜKLERİNDEN İBARET DEĞİL” düşüncesi benimle birlikte gelişerek hayat yolculuğumda bana eşlik ediyordu.

Ancak bu sorular ve cevapları da travmalarımın altında ortaya çıkmak için sanki gün sayıyordu. Büyük ve derin bir bataklıkta, karanlıkla boğuşan çaresiz bir insandım ve çığlıklarım içimde yankılanıyordu.

Bir yandan inişli çıkışlı bir hayatı devam ettirmek, bir yandan da içimden gelen “SEN BU DEĞİLSİN” arasında kalmak oldukça yorucu gelmeye başlamıştı.

Hayatımın dip noktasına gelen aşamasında tüm değer yargılarımın, anlayışımın bittiği noktada “ANLAMSIZLIK deryasının dalgaları arasında boğuşurken bir süre sadece hayatı seyretme ama anlamlandıramama durumuna geçmiştim.

Yaklaşık 2 ay kadar bu tarifsiz durumu yaşadıktan sonra bir arkadaş grubu içerisinde yaşadığım olağan dışı deneyimle beraber yeni dünyanın keşif kapıları da açılmaya başlamıştı.

Bu dünyayı seyreden ben ise yeni doğmuş bir Ben’di.

Anlamsız gelen her şey şimdi yeni bir anlam kazanmaya başlamış, evrenin varoluşsal sırları sanki bir film şeridi gibi zihnimden geçmeye başlamıştı.

Fiziksel belirtiler ile kendini göstermeye başlayan bir dönüşüm yoluna çıkmıştım.

Kısa bir süre sonra algılarımın açılması ve hassasiyet kazanması ile beraber deneyimlediğim birçok ruhani deneyimler ve etrafımda bulunan insanların da bu etkileri alarak yaşaması beni denemeler yapmaya sürükledi.

İnsanlar üzerinde uygulamalar yaparak ortaya çıkan bu yeni olgunun ne olduğunu anlama yoluna gittim.

Uygulama yaptığım insanların da hayatlarında pozitif dönüşümler olduğunu fark ederek ortaya bir sistem çıktığını ve bu sistemin insanlar için eşi bulunmaz bir değerde olduğunu ancak bundan kimsenin haberi olmadığını anlamam fazla uzun sürmedi.

Yurt dışından yabancı uyruklu insanların benimle irtibata geçerek bunu deneyimlemek üzere İstanbul’a gelmeleri beni şaşırtmıştı.

Sosyal medya üzerinden yayınladığım uygulama seanslarını merak eden enerji terapistleri ve şifacıların Türkiye’ye neden geldiğini anlayamamıştım.

Onlara bunun nedenini sorduğumda bugüne kadar birçok eğitim aldıklarını, uygulama yaptıklarını ancak bu çeşit bir uygulama denemediklerini söylemeleri beni daha çok araştırmaya sürükledi.

Birçok insan üzerinde uygulamalar yaptıktan sonra dünyada ilk kez ortaya çıkan “Frekans” boyutuna vesile olduğumu anladım. Anlayamadığım ise bunun neden sadece bende olduğuydu.

Ben tek başıma ne kadar ilerleyebilirdim? Daha sonra bu sistemi nasıl öğretebileceğimi sorgulamaya başladım. Bütün hayatım değişmişti. Sadece bu yaşadığım deneyimler benim eski hayatımı bana unutturmaya ve yeni biri olarak devam etmeme neden oluyordu.

Birçok kitapları okumaya ve araştırmaya devam ettim. Okuduğum kitaplar genellikle kuantum fiziği yasaları ve evrenin keşfedilmiş özellikleri ve teoriler üzerine olan bilimsel kitaplardı.

Bunun yanında doğu ve batı öğretilerini araştırmaya başlamıştım. Daha önce buna benzer deneyimleri yaşayanları aramalıydım.

Araştırmalarım sonucu ortaya çıkan bu  sistem daha önce aynı şekilde ortaya çıkan bir sistem değildi.

İnsanın kendi varoluşunun sırlarına kadar yolculuk etmesini sağlayan, insanlarda hızlı ve etkili çalışan birçok geri bildirim ve benim yaşadığım dönüşüm bunun kanıtlarını taşıyordu.

Çevremin ve birçok çevrenin baskısı ve komik durumlara düşmem umurumda değildi.

Daha önceki hayatımı ve o hayatı yaşayan kişi artık gitmişti.

Yeni biri vardı ve bu biri artık kendini birisi olarak tanımlayamıyordu. Bu durumun verdiği cesaretle hayatım sadece evrensel sistemi araştırmak ve öğretmek üzerine şekillenmeye başladı.

Pleiades® ismini verdiğim şifa sistemini 2013 yılından beri uygulama ve öğretime açarak bu konuda uygulayıcı ve eğitmenler yetiştirmeye başladım.

Yaşadığım tüm deneyimleri ve uygulamaları bütün olarak bu sayfaya aktaramasam da eğitim veya tanıtım seminerlerinde paylaşıyorum.

Dünden bugüne Pleiades® Sistemini öğretmenin ve eğitmenler çıkarmanın onurunu yaşıyorum.

22 Kasım 1976 Adana Doğumluyum.

Değişim, üzerine ne kadar düşünürseniz düşünün ne kadar araştırma yaparsanız yapın eyleme geçmediğiniz sürece gerçekleşmeyecek bir olgudur.

İnsan hayatı deneyimler  üzerine kuruludur.

Deneyimler tecrübelere dönüşür ve tecrübeler öğrenilmesi gereken her  şeyi bize öğretmek için var olurlar.

Hepimiz bu dünyaya öğrenmeye, gelişmeye ve hep ileriye doğru adım atarak, hep değişerek ve dönüşerek olgunlaşmaya, özümüzü ve gerçek potansiyellerimizi yaşamak ve yaşatmak için geldik.

Bizler kendine yolculuk yapan ve yolculuğu boyunca yolu hep kendine çıkan varlıklarız.

Benim yolculuğum ise yirmili yaşlarımda metafizik, bilim, kişisel gelişim ve spiritüel kitapları okuyarak ve araştırarak başladı.

Araştırmalarım uzun yıllar devam etti. İlerleyen süreçte Eskişehir Anadolu Üniversitesinin iletişim bölümünden mezun olduktan sonra iletişim sektöründe çeşitli firmalarda çalıştım ve yöneticilik yaptım.

Çalışma hayatım süresince  bir çok deneyime sahip oldum.

Her geçen yıl kendimle ilgili keşiflerim oluyordu.

Sezgilerim çok kuvvetliydi ve hayatımda bir şeyin olmasına niyet ettiğim zaman olduğunu gördüğüm gün içimde benden çok daha ötede bir güç olduğunu farketmiştim.

Neden buradayım ?  Yaşadığım hayatın ve deneyimlerin bana anlatmaya çalıştığı şey ne olabilir ?  şeklinde  sorular sormaya başlamıştım kendime.

Yoğun giden iş yaşamı durup düşünmeme ve hayatı sorgulamama neden olmuştu.Bundan daha fazlası olduğumu hissetmeye başlamıştım ve radikal bir  karar ile kurumsal iş hayatımı bıraktım.

Artık neyi araştırmam gerektiğini biliyordum.

Araştırmalarım sonucu 2014 yılında Eft Duygusal Özgürleştirme Tekniği eğitimini alarak değişim ve dönüşüm yolunda ilk adımımı attım.

Devam eden süreç içerisinde Reiki, Biyoenerji, Shambala ve son olarak Pleiades sistemi ile tanıştım.

Düşüncelerin, duyguların, olayların, içinde bulunduğumuz ve ilişkili olduğumuz her şeyin yalnızca enerji olduğunu ve enerjimizi nasıl kullanabileceğimizi, nasıl değişip dönüşebileceğimizi deneyimledim.

İçsel yolculuğum tüm hızıyla devam ederken aynı zamanda edindiğim bilgi ve tecrübelerimi ihtiyacı olan bütün dostlar ile paylaşıp kendini ve hayatını değiştirip dönüştürmek ve içsel yolculuğuna çıkmak isteyen herkes için  elimden gelenin en iyisini yaparak  tüm sevgim ile vesile olmaya  çalışıyorum.

Uzmanlık Eğitimlerim :

Pleiades® Sistemi 3B Uzman Eğitmen

Energy Eft Foundatıon – Temel Enerji Eft Eğitimi

Energy Eft Master Practıtıoner – Enerji Eft Uzmanlık Eğitimi

Goe  Energy  In Motıon Master Practitioner  Emo Uzmanlık Eğitimi

Goe Modern Stress Management Foundatıon – Temel Modern Stres Yönetimi Eğitimi

Goe Modern Stress Management Professıonel – Modern Stres Yönetimi Profesyonel Eğitimi

Modern Enerji Koçluk Eğitimi

Modern Enerji Uzmanlık Eğitimi

Pozitif Eft Eğitimi

Pleiades Danışmanlık İletişim Numaraları :

0 532 349 33 74

0 543 717 22 87

Etkinliklerimiz

Videolar

Uygulamalar

Pleiades® Resmi sitesinde yayınlanan eğitim, aktivasyon, paylaşım, uygulama veya makalelerin hiçbiri hekiminizin size tavsiye ettiği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.

Pleiades® Danışmanlık Hizmetleri hastalık teşhisinde ve tedavide bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya hekiminizin tedavisine müdahale etmez. Hekiminizin önerdiği ilaçları kullanıyorsanız tavsiyelere uymalısınız.

Sitemizdeki tüm uygulamalar hiçbir şekilde tedavi ve teşhis amaçlı değildir.Hiçbir şekilde hastalıklar için garanti verilemez.

Sitemizdeki tüm faaliyetler farkındalık, idrak ve anlayışın gelişmesi ve insanın kendi öz varlığını keşfetmesi amaçlıdır.
2019-07-13T16:53:19+03:00