fbpx

Pleiades® Bireysel Seans Sonrası Süreç

Pleiades® Bireysel Seans Uygulamaları sonucunda varlığımız da, bedensel, zihinsel ve ruhsal alanlarımızda dönüşüm süreci ve sinir sistemimiz üzerinde yeniden yapılanma aşaması başlar.

Her bireyin kendine has olan bir süreci olmakla beraber süreç içerisinde alınan geri bildirimler ve nedenleri aşağıda açıklanmıştır.

  1. SEANS SONRASI FİZİKSEL BEDENİN MUHTELİF YERLERİNDE, KISMEN VEYA BÜTÜNSEL AĞRI VE SIZILAR.

NEDENİ :  Seans uygulaması esnasında fiziksel bedende hücresel ve moleküler seviyede atıl durumda bulunan nöral sistemde aktivasyon başlar.

Sinir sisteminin Pleiades® ile bağlantı kurulması ile beraber elketriksel dengesi kurulum sürecine girer. Bu aşama da sinir sistemine bağlı doku, kas ve organlarda etkileşim kaydedilir.

Daha önceden atıl olan kas ve organların uyarılması ve yeniden aktif duruma geçmesi ile beraber kısmen ve bütünsel ağrıların hissedilmesi geçici bir durumdur.

Fiziksel bedenin yeni bir titreşime geçmesi ile beraber verdiği bu ortak kayıt belirtisi dengelenme boyunca devam eder ve süreç tamamlandığında bu durum ortadan kalkar.

  1. GRİP VE NEZLE BENZERİ DURUMLAR.

NEDENİ : Sinir sisteminin yeniden aktif hale gelmesi ile bağışık sisteminin güçlenmesi doğru orantılıdır.

Bu durumda beden toksin atımı başlamakta ve grip, nezle benzeri durumlar meydana gelmektedir. Toksin atımı bittikten sonra tamamlanan süreç sonucunda bu geri bildirimde ortadan kalkar.

  1. UYKU DÜZENİNİN DEĞİŞMESİ VE RÜYALAR.

NEDENİ :  Seans öncesi alışılagelmiş rutin davranış modellerinde olası değişkenlikler ortak kayıt belirtileri arasında yer almaktadır.

Fiziksel bedenimiz, zihin odaklı kalıpsal davranışlara bağımlı olarak alıştrıldığından orijinal sisteme dönüş sürecinde alışkanlıklar kırılabilir.

Bu durum uyku modellerine yansıma yapabilir. Daha çok veya daha az uyku düzenine geçiş veya düzensiz uyku moduna geçiş görülebilir.

Bu durum, beden metabolizmamızın sürekli alıştığı bir düzenden yeni beden titreşimine bu şekilde tepki gösterebilir.

Bilinçaltı kayıtlarımız sinir sistemimizin ritmine göre kendini düzenler ve geçmiş / gelecek odaklı çalışır.

Varlığın dönüşümü ile beraber bilinçaltı kayıtlarında başlayan çözülme sürecinde karışık rüyalar görülmesi kayıtlarda gözlemlenmiştir.

Bu durumda diğer durumlar kadar olağan ve geçici durumlardır.

Tüm bunlara nazaran bu belirtilerin tersine uyku modelinde direk düzelme ve rüyaların pozitif hal alması da belirtiler içindedir.

Daha önce de bahsedildiği üzere seans sonrası süreçler her bireyin kendine has ve özel süreçler olduğundan aynı kayıt belirtileri üzerinde istatistik tutmak mümkün değildir.

Her insanın hayat yolculuğu ve deneyimleri kendine özeldir ve sabit bir durum söz konusu değildir.

  1. ASABİYET VEYA AŞIRI SAKİNLİK DURUMLARI

NEDENİ : Seans sonrası süreçlerde sinir sisteminin yeniden yapılanması ve aktive edilmesi ile beraber değişen beden ritminin ortak kayıt belirtilerine Asabiyet veya aşırı sakinlik durumları da alınmıştır

Yıllarca bastırılan her duygu sinir sistemi elektriksel dengesinde hasarlar meydana getirir. Bu süreçte duygu boşalmalarının olması ve duyguları olduğu gibi ifade etme halleri doğaldır.

Zihinsel dönüşümün getirisi olan bu durum da geçici olmakla beraber arkasından gelen sakinlik ve tepkisizlik halleri de belirtiler arasındadır.

Her iki halde de dengelenme sürecinde sebepsiz ağlama veya gülme gibi davranışlar da ortaya çıkabilir. Tüm bunlar varlığımızın temelden dönüşüm sürecine girmesi ve alışılan kalıpların kırılması esnasında ortaya çıkmaktadır.

  1. FİZİKSEL BEDENDE İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİ

NEDENİ : Fiziksel bedende ki istemsiz kas hareketlerini yöneten sinir sistemimiz OTONOM SİNİR SİSTEMİ olarak adlandırılır.

Otonom sinir sistemimiz SEMPATİK / PARASEMPATİK olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Bu sistem biri aktif iken diğeri pasif çalışmak üzere programlıdır.

SEMPATİK SİSTEM, savaş ve kaç durumlarında aktif olurken PARASEMPATİK SİSTEM tehlike geçtikten sonra DİNLEN / SİNDİR moduna geçer.

Alışılagelmiş hayat standartımız stres üzerine ise, bu durumun çözümü OTONOM SİSTEM düzeninin normal haline dönmesidir.

Bu da sistem bilgi akışının yenilenmesi ile mümkün olmaktadır. Elektriksel dengenin kurulması için OTONOM sistem uyanışa geçer ve fiziksel beden üzerinde gerekli dengelemeyi yapar.

Bu süreçte bedende istemsiz kas hareketleri görülebilir.

Aynı zamanda sinir sistemine bağlı organlarda hasar durumu mevcutsa bu durumun görülmesi olağandır. Bahsedilen durumda geçici bir durumdur.

Yukarı da bahsedilen geçici süreçlerdir. Bu süreçlerden sonra Fiziksel, zihinsel, ruhsal alanlarda çözülme ve rahatlama süreçleri başlar. Bu süreçte hayatı anlama, idrak ve farkındalık modellerimiz de dönüşüm yaşarız.

Bağımlı olduğumuz psikolojik faktörler çözülerek yeni bir hayata adım atmamız kaçınılmazdır. Süreç içerisinde sanatsal, duyusal ve sezgisel yeteneklerimizde artış gözlemlenebilir. Korkularımızın çözülmesi ile beraber açılan potansiyelimizi değerlendirme imkanı buluruz. Olaylara tepki vermek yerine anlayışla bakmayı ve çözebilmeyi öğreniriz.

Kendi içimizdeki savaşı sonlandırarak bütünsel ve huzurlu bir hayata geçiş sağlayabiliriz. Sosyal hayatımızdan, ilişkilerimize ve iş hayatımıza kadar yansıyan bu durum her konuda açılımlara vesile olur.

Seans sonrası süreçlerde Pleiades® Uygulayıcısının veya Pleiades® eğitmenlerinizin rehberliği ile beraber geçirilen bu süreç sizin kalbi sezgilerinizi ve ön görülerinizi en verimli düzeyde kullanmanızı sağlar.

Bu süreç içinde hastalık olarak adlandırılan olguların çözümlendiği görülmektedir. Hastalığa neden olan içsel parçalanma ortadan kalkmasıyla  kendiyle barışık ve bütün olan birey için artık hastalığı oluşturacak nedenlerde ortadan kalkmıştır.

Bu süreç içinde varlığınızın muhteşem kendini iyileştirme gücüne şahit olabilir ve hayatımızın efendisi konumuna geçebiliriz.

Pleiades® Sistemi Hastalıklara Uygulanan bir sistem değildir. Oluşturulmuş bir teknik değildir.

Pleiades® Sistemi Her İnsanın kendi doğasında mevcut olan ama farkına varılmayan bir özelliktir.

Bu özellik keşfedildiğinde ve açığa çıkartıldığında insan doğasının kendi kendini dönüştürme ve iyileştirme özelliği de açığa çıkar.

Bütünsel bir dönüşüm içten dışa doğru başladığından iyileşme kendiliğinden doğal olarak meydana gelir.

Pleiades® Teşhis ve Tedavi yöntemi değil Bütünsel Bir dönüşüm Sistemidir.

Hastalıklara değil hastalığa sebeb olan ana sebepler üzerinde bir dönüşüm başlatır. Önemli olan hastalığın hedeflenmesinden çok onun meydana gelmesine sebep olan içsel ve zihinsel sebeplerdir. Sebepler çözüldüğünden hastalıklar da kendiliğinden ortadan kalkacaklardır.

Pleiades® eğitim programları içeriği ezber öğretilerden oluşmaması sebebi ile yeterli gelmektedir.

Eğitim içeriği direk deneyim ve pratik üzerine olduğundan tecrübe yollu bir öğrenim içermektedir.

Bir yemeğin tadını eğitim ile almak mümkün değildir. o yemeği tattığınız da artık bir fikriniz oluşmuştur.

Pleiades® Sistemi’ni kendi varlığınız üzerinde deneyimlediğinizden ve eğitim sonunda da bu deneyimi devam ettirebileceğinizden her an yeni keşiflere kapılar açılacaktır.

2 günlük deneyim ve pratiklerden sonra Master Eğitmenleriniz tarafından rehberliğinizin devam etmesi sağlanır.

Yolculuğunuz boyunca yaşadığınız deneyimlere yönelik bilgilendirme yapılarak donanımınızı arttırmanız için destek olunur. Yüzlerce uygulayıcı ve katılımcı bu süreçlerden geçerek uygulayıcılık yapmaktadırlar.

Pleiades® eğitim seminerlerine katılmadan önce sitemizin titizlikle araştırılmasını tavsiye ediyoruz. Daha sonra iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşarak genel sorularınızın cevaplarını alabilirsiniz.

Yapılan ön görüşme sonucu uygulayıcı adaylığına uygunluğunuz derecesinde eğitim seminerlerimize kaydınızı yaptırabilirsiniz. Pleiades® Sistemini her yaştan birey öğrenebilir ve uygulayabilir.

Bununla beraber Pleiades® sisteminin hastalık tedavisi, teşhisi ve hastalığa müdahale içeren bir sistem olmadığının ve bu sistemin sadece kendi bedensel zekanızın uyanışını aktive ettiğini kavramanız çok önemlidir.

Sistemin ruhunu anlamanız ve katılım için iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşarak ön bilgi almanız önemlidir.


İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİ

Pleiades® uygulama seansları esnasında ortaya çıkan istemsiz kas hareketleri, beden zekasının uyanışı ile beraber kendi kendini dengeleme aşamasında kendini gösterir. İstemsiz kas hareketlerinden sorumlu olan OTONOM SİNİR SİSTEMİ nin kendine has zekasının devreye girmesiyle beraber sinir sisteminde başlayan dönüşüm ve dengelenme varlığımızda ki üzeri örtülmüş olan potansiyelin açığa çıkmasına sebep olmaktadır.

Bioenerji kelimesi YAŞAM ENERJİSİ anlamına gelmektedir. Kendi yaşam enerjimizin çeşitli yöntemler ve ritüeller kullanılarak yönlendirilmesi ile oluşan tekniklere bioenerji teknikleri denmektedir.

Bioenerji teknikleri kendi manyetik alanımıza bağlı olduğundan uygulamalar da sınırlı olmaktadır. Teknikler Hastalık, teşhis ve tedavi amaçlı olduğundan manipülasyon odaklıdır.

Pleiades® ise Bedensel Zekanın uyanışı ile birlikte varlığımızın kendi kendini dönüştürme yetisini yeniden kazanmasını sağlayan evrenin temel özelliğidir. Yaşam enerjimiz yani mevcut olan bioenerjimizin evrensel zeka ile desteklenmesi ve dönüşmesi söz konusudur.

Bioenerji Teknikleri lokal hedefler üzerine uygulamalar bütünü olduğundan Pleiades® Sistemi ile bağlantısı yoktur.

Pleiades® Eğitim Seminerlerin de kendi beden zekanızı uyandırabilir ve potansiyelinizi açığa çıkarabilirsiniz.

Her seviyede dengelenme ve dönüşüm sürecine girerek zihninizin ötesine geçebilir ve sezgilerinizi kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Varlığınızın iyileştirici gücünü keşfedebilir ve yakınlarınıza uygulamalar yapabilirsiniz.

Uzaktan ve yakından uygulamalar yaparak deneyimlerinizi ilerletebilirsiniz.

Profesyonel Uygulayıcı olabilirsiniz.

Hayatınızın her alanında farkındalık, idrak ve algılarınızı en verimli şekilde kullanabilir ve çevrenize bu konuda yardımcı olabilirsiniz.

Özet olarak kendinizi keşfedebilir ve yeniden hayatınıza anlam katabilir ve evrensel zekanın sizde nasıl ahenkle işlediğine şahit olabilirsiniz.

Etkinliklerimiz

Videolar

Uygulamalar

Pleiades® Resmi sitesinde yayınlanan eğitim, aktivasyon, paylaşım, uygulama veya makalelerin hiçbiri hekiminizin size tavsiye ettiği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.

Pleiades® Danışmanlık Hizmetleri hastalık teşhisinde ve tedavide bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya hekiminizin tedavisine müdahale etmez. Hekiminizin önerdiği ilaçları kullanıyorsanız tavsiyelere uymalısınız.

Sitemizdeki tüm uygulamalar hiçbir şekilde tedavi ve teşhis amaçlı değildir.Hiçbir şekilde hastalıklar için garanti verilemez.

Sitemizdeki tüm faaliyetler farkındalık, idrak ve anlayışın gelişmesi ve insanın kendi öz varlığını keşfetmesi amaçlıdır.
2019-04-25T15:18:46+03:00