fbpx

Pleiades® Aktivasyon ve Uyumlanma Süreci

Uyumlanma süreci sosyal çevremizle, dünya ve evren ile uyumlu olabilme yeteneğimizi, geçmiş ve gelecekten özgürleşerek akışta ve şimdi de olabilme kabiliyetimizi geri kazanmamızı ve en önemlisi beden enerji meridyen sistemimizin doğal akışta olmasını mümkün kılan bir süreçtir.

Bu süreçte kendi enerji bedenimiz üzerinde bütünsel olarak çalışıyoruz.

Nasıl mı? Enerji meridyen sistemimizdeki hasarlı ve akışı engelleyen duygularımızı bedenimizde hissederek ve Pleiades® sistemi ile dönüştürmeyi öğrenerek.

Enerji bedenimizi tanıyarak ve dönüşmesine izin vererek kendimizi dengelemeyi öğreniyoruz.

Pleiades® Aktivasyon ve Uyumlanma Süreci, varlığımızı her seviyede (Hücresel seviyeden Bilinç boyutuna) yenilenme aşamasına doğru ivmelendirir.

Hasta adını verdiğimiz karışık bilgi düzenlenme sürecine girer ki biz bu duruma değişim ve dönüşüm süreci deriz. Tüm varlığımız her seviyede uyanmaya ve hipnoz olarak nitelendirdiğimiz bilinçaltı esaretinden kurtulmaya başlar.

Bu durumda evren ile kökten temasa geçen insan, bilinç, idrak, algılama ve değerlendirme yeteneklerini aktif duruma getirir. Parasempatik sinir sistemi yeniden aktif olur ve sağlıklı bedensel, ruhsal ve zihinsel seviyeye geçiş yaparız.

Geçiş deneyimleri her insanda farklı işler çünkü her insanın kodlandığı düşünce ve bu düşünceye dayalı oluşturduğu dünya farklıdır. Çözüm süreçleri ve deneyimleri bu yüzden her bireye özgün deneyimler olarak tecrübe edilir.

Dönüşüm atom altı hücresel ve moleküler boyutta başlar ve beden seviyesine kadar ilerler. Bu durumu kozasından çıkan bir tırtılın kelebeğe dönüş yolculuğunu sembolize eder ve biz bu hale “UYANIŞ” ismi veririz.

Aktivasyon uygulaması daha önce de belirtildiği gibi beden sinir sistemi ile yakından alakalıdır.

​Bunun nedeni bedenimizi çepeçevre örüntü şeklinde saran sinir hücreleri, nöronlar ve reseptörlerin, sinir sisteminin yapı taşları olmasıdır. Sinir sistemi aynı zamanda omurilik, kalp ve beynimiz ile direkt iletişim halindedir.

İletişim yolları üzerindeki reseptörlerin pasif duruma geçmesi veya pasif durumda olması gerekirken aktif duruma geçmesi zihinsel-ruhsal-bedensel birçok olumsuz yan etkiye sebep olmaktadır.

Bununla beraber iç salgı bezlerinin kimyasal aktivitesi de sinir sistemimizin kapsayıcı ağı içerisinde yerini almaktadır.

Yani tüm bedenimizin kontrolü, idaresi, yönetimi ve iletişimi sinir sistemi içinde biyokimyasal ve elektriksel bir iletişimle ışık hızında sağlanmaktadır.

İşte bu yüzden birçok eylemi bir arada yerine getirebilen bir bedene sahibiz.

Aktivasyon esnasında öz kopyamız olan “MORFİK ALANA” ile temas gerçekleştiğinden sinir sistemimiz formatlanarak orijinal yapısına dönüş sağlamak için start alır.

Bu esnada tüm nöronlar nasıl ve hangi yoldan ve hangi beden sistemi ile iletişime geçmesi gerekiyorsa ona göre mesajları bedenimizin her hücre, doku, kas ve organlarına iletir.

​Aynı anda bedende birçok işlem gerçekleşmeye başlar. Bu işlemler istemsiz kas hareketlerimizi yöneten otonom sinir sisteminin aktive olması ile beraber parasempatik ve sempatik sinir sistemlerimiz arasında bir dengelenmeye yol açar.

Bu durumda AKTİVASYON esnasında istemsiz kas hareketleri görülebilir. Bu hareketler bedenimizin belli bölgelerinde hafif geri bildirimler olarak gözlemlenebilirken, tüm bedende bir anda da görülebilir.

Bununla beraber beyin sistemimizde kimyasal reaksiyonlar sebebi ile aktif hale geçen epifiz ve hipofiz bezlerimizin Melatonin ve DMT salgılaması ile beraber vizyonlar, olmayan sesler, müzikler, kokular duyumsanabilir ve hissedilebilir.

Kalp organımız bedenimizin en önemli etken yöneticisi olduğundan dolayı ritmini değiştirerek nefes ve solunum yolları da dengeleme sürecine girebilir ve bununla beraber ağlama ve gülme gibi istem dışı faaliyetler gözlemlenebilir.

Zihinsel yapımızın bu durumdan etkilenerek geçmiş ve gelecekle ilgili korku ve kaygı düşüncelerimizin çözülmesine neden olması ile beraber çözülmeler yaşanabilir.

Bu anlatılanların tam aksine beynimiz rem uykusuna geçerek travmatik olayların etkileri olan birçok duygusal çözülmeyi bu aşamada gerçekleştirebilir.

Endokrin sistemimizin iç salgı bezlerini salgılaması ile beraber hiçbir deneyimin de gözlenmediği ancak yenilenme sürecinde farklı deneyimlerin tecrübe edildiği de tespit edilmiştir.

AKTİVASYON esnasında hiçbir his ve deneyimin tecrübe edilmemesi, aynı bir ilacı aldıktan sonra etkisinin görülmesine benzer. Her bireyin bedensel his ve tecrübesi algı düzeyi farklıdır.

Bu yüzden Aktivasyon esnasında ki geri bildirimlerden çok yenilenme sürecinde ki deneyimler daha fazla gözlem alanına girmektedir.

Beden sinir sisteminin nöron ağında ağır hasar durumu olduğunda bu nöronların ilk önce yenilenmesi veya nöronun tamamen etkisiz olduğu durumlarda ise yeniden yeni nöron ağlarının yapılanması belirli süreçlerde olabilmektedir.

​Bu nöronların tekrar aktif olana kadar belirli bir aşama geçirmesi ve daha sonra aktivasyonu gerçekleştirmesi de gözlem sonuçlarında fark edilmiştir.

Yenilenme sürecine geçen bireylerin algı ve idraklarında sinir sisteminin yeniden yapılanarak bulunduğu düzeyden üst düzeye yükselmesi ile beraber hayat kalitelerinde, anlayışlarında ve sosyal durumlarında belirgin farklar gözlemlenir.

Birçok korku, takıntı ve bağımlılıklar, psikolojik travmaların çözümü, yenilenme sürecinde görülür.

Psikolojik ve duygusal bağımlılıklarımızın kökeninde bedensel kimyamızın bize yaşattığı duygulara bağımlılık esastır.

Adrenalin, melatonin veya serotonin hormonlarının belirli stres durumlarından sonra yayılan salgılar olduğu bilinmektedir.

Ancak bu enzimlerin rahatlatıcı etkisi bir süre sonra pozitif bağımlılık yaratarak aynı deneyimin tekrar yaşanması isteğini doğurmaktadır.

Tüm olumsuz duyguların belirli döngülerde devam etmesi, beden kimyasalımıza da bağımlılık yaratmamızı ve o kimyasalın yayılması içinde gerekli şartların oluşturulması için kendimizi zorlamamıza neden olur.

Stres ve korku duygularının ardından salgılanan kimyasalların yarattığı pozitif etkiler sonucu ortaya çıkan bağımlılık ise gizli bağımlılığımızdır.

Yenilenme sürecinde endokrin sistemimizin ve beyin faaliyetlerimizin özellikle duyusal bölüm olan beyin limbik sisteminin dengelenmesi ile beraber bağımlılıkların da çözülmeye uğraması kaçınılmazdır.

Ancak yine de bu süreçler hakkında bilinmesi gereken en önemli konu samimiyet konusudur.

Bireylerin samimiyeti ölçüsünde ilerleme kaydedilmesi bu süreçler için en önemli etkendir.

​Bireylerin gerçekten kendilerine dürüst olması niyet mekanizmasını aktif ettiğinden aktivasyon öncesi dürüst olunmalı ve beklentiler ile nedenleri sorgulanmalıdır. Unutmamalıyız ki dönüşüm için atılan dürüst bir adım bizi özgürleştirecektir.

Uyumlanma süreci, varlığımızın her seviyede (Hücresel Titreşimden-Bilinç boyutuna) yenilenmesi ve orijinal (Dünya ve Evren Titreşimler) ile uyumlu duruma gelme aşaması ve bu aşama sürecindeki deneyimlerin bütünüdür.

MERAK EDİLENLER

Taşıyamayacağınız bir yükün altında eziliyormuşsunuz gibi hissettiğiniz oldu mu hiç ?

Belki de hayatınız istediğiniz gibi gitmiyordur. İlişkileriniz kısa süreli oluyor veya ilişki girişimleriniz işe yarıyor gibi görünmüyordur.

Belki de geçmişte yaşadığınız birtakım olayların hiç yaşanmamış olmasını arzuluyor olabilirsiniz.

Yaşadığınız olayların duygusal kalıntılarını geride bırakacak gücü kendinizde bulamıyor olabilirsiniz.

Geçmişinizin şu anınızı tutsak ettiği tanımlanamaz duyguların esaretinde yaşıyor da olabilirsiniz.

Bedeninize kodlar halinde işlenen ve sinir sisteminizi baskılayan duygusal yüklerin üzerinizden kalkması için bedeninizin gizli zekasını aktif ederek her şeye yeniden başlayabilirsiniz.

Varlığınızda ki gizli zekanın uyanması ile beraber sizi esir eden duygulardan kurtulabilir, kendinize daha fazla güven duyabilir, hayata daha fazla motive olabilirsiniz.

Arzuladığınız hayata, kariyere ve ilişkiye ulaşabilirsiniz.

Birçok kişi geçmişte yaşadığı olayların duygusal tortularını ve bunun oluşturduğu engelleri hisseder ancak bunların nasıl çözüleceğini bilemez.

Birçok eğitim ve öğreti alarak üstesinden gelmeye çabalasa da her seferinde kendini yeniden başladığı yerde bulabilir.

Bunun sebebi temel nokta olan kendini ve kendindeki potansiyeli henüz keşfedememiş olmasındandır.

Sorunlara geçici çözümler bulunabilir ancak en temel nokta gözden kaçtığı için bu konuda öğrenilen tekniklerde derinlemesine yardımcı olamaz.

Bu tekniklerin işe yaramadığından değil, kendini keşif konusunda  bireylerin henüz yetersiz kaldığındandır.

Doğrudan duygusal tortulara ve bunları oluşturan sebeplere değilde, bu tortuların oluşturduğu sonuçlara yönelik yapılan çalışmalarında yeterli gelmediğine şahit olmuşuzdur.

Çoğu zaman hayal kırıklıklarının  altında yatan sebep, geçmişte yaşanan olayların oluşturduğu, sıkışan tortusal duygulardır.

Bu duyguları farketmeden, hissetmeden ve keşfetmeden çıkılan her yol sadece mekanik bilgilerin ezberlenilmesi ve hayata geçirilememesi ile son bulur.

Bedenimizde, sinir sistemimize ve hatta organlarımıza, dokularımıza kadar baskı yapan ve beden elektriksel akışını sekteye uğratan duygusal yükler bazı fiziksel hastalıklara, duygusal zorluklara, ve bireyin kendi kendisini engellemesine neden olur.

Pleiades uygulaması ile Bedeninizin gizli zekasını uyandırmak yaşamınızı yeniden düzenlemenize, sağlıklı olmanıza sizi etkileyen gizli duyguların enerjisinden kurtulmanıza yardım edecektir.

Bedeninize yerleşmiş olan geçmişe ait tortusal duygular, yanlış kararlar vermemize, davranışları ve olayları, yakınlarımızı ve çevremizi yanlış anlamamıza ve düşüncelere aşırı tepki göstermemize ve ilişkilerimizi kısa kesmemize neden olabilirler.

Bundan daha da ötesi, depresyon, endişe, stres, öfke ve nefret gibi duygulara sebep olabilirler. Fiziksel sağlığımızı alt üst ederek, acı, yorgunluk ve hastalıklara neden olarak organlarımızın işlevlerini yerine getirmesine engel olabilirler.

2012 yılında Şeref Tolga Kuralay tarafından deneyim yolu ile keşfedilen Pleiades Uygulaması ile  bedenimizin gizli zekasını aktif ederek ve onu nasıl kullanabileceğimizi öğrenerek geçmişe ait tortu duyguların, hem duygusal hemde fiziksel anlamda hissedilen acıların, saklı kalmış sebeplerini dönüştürebiliriz.

Şu anda her şeyi geride bırakmış ve hatta olayları unutmuş ve duygularından arınmış olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak buna rağmen organlarınız eski duygularınızın enerjisi ile sarmalanmış durumdadır. Bunlar zamanla iyileşebilecek ve dönüşebilecek enerjiler değillerdir.

Şu anki ilişkinizde farklı hissedip, davranmanıza ve hatta bu ilişkinizin bitmesine sebep olabilirler.

Pleiades Uygulaması ile Sinir sisteminizin yeniden aktive edilerek  kendi zekası ile iş başına geçmesi, tutsak kalmış gizli duyguların çözülmesi ve serbest bırakılmasına neden olur. Bununla beraber yaptığınız seçimler ve kararlar değişerek aldığınız sonuçlarda olumlu olacaktır.

Duygusal tortular, pek çok insanda duygusal acının yanında fiziksel acıya da neden olurlar.  Bu gibi ağrılar, sinir sisteminin enerji akışını engelleyen baskılanmış gizli duygulardan kaynaklanır.

Neredeyse her hastalığın sebebi sinir sisteminde kodlanmış, tortu duygulardır. Bu doğrudan veya dolaylı yoldan meydana gelmektedir.

Tortu duyguların aslı da frekanslara dayanır. Bu frekansların titreşimi sinir sistemine kodlanarak beden enerji alanında bozulmalara yol açar ve fiziksel sorunlara neden olur.

Tortu duygular fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal sorunların, birçok hastalığın ve ağrının görünmez ve teşhis edilemez gizli sebepleridir.

Bu duygular, bağışıklık sistemini zayıflatarak bedeni hastalıklara karşı dayanıksız duruma getirirler. Beden dokusunu bozarak, sinir sisteminin enerji akışını ve organlar ile salgı bezlerinin görevlerini yapmalarını engelleyebilir.

Muhtemelen kendinizde geçmiş ait tortu bir duygunun olup olmadığını ve eğer varsa bunun ne olabileceğini merak etmeye başlamış olabilirsiniz.

Aşağıda bu duyguların sinir sistemine kodlanarak yaşam kalitemizi bozabilecek durumların bir listesine göz atabilirsiniz.

 • Bir yakınımızın kaybı
 • Boşanma veya İlişki sorunları
 • Maddi Sıkıntılar
 • Aile veya iş stresi
 • Düşük veya kürtaj
 • Fiziksel veya duygusal Travma
 • Fiziksel veya Duygusal Baskı Görmek
 • Kendini Suçlama
 • Kendine veya başkalarına karşı olumsuz ön yargı
 • Reddedilme ve değersizlik
 • Fiziksel hastalık kaynaklı umutsuzluk
 • Duygularla özdeşleşmek
 • Terk edilme veya aldatılma
 • Sözlü veya Cinsel Taciz
 • Aile Baskısı
 • Başarısızlık
 • Aşırı Gelecek Kaygısı
 • Aile hayatında güvensizlik

Vs…

Yukarıdaki liste daha da uzatılabilir. En belirgin örneklerden bazıları yukarıda belirtildiği gibidir.

Sinir sistemize yerleşen bir duygunun titreşimi bedenimizin muhtelif yerlerine konuşlanır. O alanda bulunan organlarında kendi orijinal titreşim seviyeleri vardır ve baskın duygunun titreşimi ile rezonansa girerek kendi titreşimlerini değiştirmeye başlarlar. Yani organlarımız o duygu ile özdeşleşerek kişilik yapımızı, davranışlarımızı ve fiziksel durumumuzu bozmaya başlarlar.

Uzun süreli durumlarda tüm hayatımıza etki ederek yaşam kalitemizi yerle bir etmeye başlarlar. Fobi den, depresyona ve fiziksel hastalıklara kadar bir çok sorunu da beraberinde getirirler.

Örneğin geçmişte sinirlendiğiniz bir olay karşısında oluşan bir duygu sisteminize yerleşerek sisteminizi kendi frekansına uyarlar. Aslında siz değil bedeninizin bir kısmı kendiliğinden sinirlidir. Ve dışarıda oluşan her durum ve olaya tepki vermeye başlayabilirsiniz. Hiçbir şey olmasa da organlarınız aslında hep sinirli bir durumdadır.

Bazen insanlar, neden çabuk sinirlendiklerini anlayamaz ve buna engel olamazlar. Bunun sebebi geçmişte yaşanmış bir olayın duygusal tortularının sistemlerinde konuşlanmış olmasıdır. Belki de buna neden olan olayı artık tamamen unutmuş ve hatırlayamaz olmuşlardır. Ancak beden sistemi halen o yaşanan olayın tortu duygusunu üzerinde barındırmaktadır.

Bedeninizde konuşlanan tortu duygu eğer korku duygusu ise kolayca korkan ve endişelenen bir insan olabilirsiniz. Tortu duygu bedeninizde ne kadar uzun süre kalırsa o kadar korkunuz artmaya başlar ve bunun sebebini bilemezsiniz. Çünkü artık durum sizin hakimiyetinizden ve hafızanızdan çıkmış beden hafızasına hücresel ve titreşimsel olarak kodlanmıştır.

Tortu duygular dönüştürülüp serbest bırakılmadığı sürece yaşam kaliteniz  fiziksel, ruhsal ve duygusal alanlarda sürekli ivme kaybetmeye başlayacaktır.

Genetik etkenler, yaralanma, beslenme bozukluğu ve duygusal travmalar ile beraber zayıflayan alanlarda konuşlanan tutsak duygular bulunduğu alanlarda acı ve ağrı olarak hissedilebilirler.

Sırtınızda dünyanın yükünü almış gibi hissediyorsunuz, aldatılmış veya hayal kırıklığına uğramış hissediyorsunuz. Bu durumda iken başka bir tanıdığınızın size anlattığı üzücü bir olaya karşı hissettikleriniz size zayıf olan bölgelere rezone olarak sizde yeni sıkışmış duygular da yaratabilir.

Siz ne kadar zayıfsanız dışarıda oluşan olaylar sizdeki sıkışmış gizli duyguları tetikleyerek genişlemesine neden olurlar. Bunun sonucu ise fiziksel, ruhsal ve duygusal bir bataklığa saplanmaktır.

Tortu duygular beden sinir sisteminde belirli bir manyetik alan yaratarak diğer organları bozmaya başlarlar. Nasıl ki banka kartlarının manyetik şeritleri bir mıknatıs ile beraber uzun süre temas ederse karttaki bilgiler silinir aynı şekilde organ, hücre, doku ve moleküllerimizde tortu duygularla sürekli uyarıldığında kendi görevlerini yapamaz olurlar çünkü hafızaları silinmeye başlamıştır. Bu durumda bizim dengemizi bozmak için yeterlidir.

Kanser ve benzeri hastalıkların nedeni de hafızasını kaybetmiş hücrelerin kontrolden çıkması durumudur. Sürekli tortu duyguların gizli baskısı altında kalan hücrelerimizin hafızasını kaybetmesi bu gibi sonuçlarada neden olmaktadırlar.

Hastalıklar, bedenimizin bizlere bir şeylerin yolunda gitmediğini söyleme şeklidir. Tüm bunlar yardım çağrılarıdır. Yardım çağrılarını bastırmak, ilaçlarla yok etmeye çalışmak, arabamızın yağ lambası yanarken üstünü bantla kapamaya benzer. Buna rağmen asıl sorun olan yağ değişimi yapılmaz ve araba sonunda işlevini yapamaz hale gelir.

Bedenimizin gizli zekasını aktive ederek kendi dönüşüm yolumuzu başlatabilir, kendimizi keşfedebilir ve hayatımızı her seviyede yeniden yapılandırabiliriz.

Pleiades Eğitim Seminerlerinde Bedenlerimizin Gizli Zekası Uyandırılır ve kendimizdeki potansiyeli kullanmayı öğreniriz. Varlığımızı yeniden keşfederek tortusal duygulardan özgürleşebiliriz. Yeniden aslımıza dönebilir ve içimizdeki ustanın bilgeliğine şahit olabiliriz.

ŞEREF TOLGA KURALAY

PLEİADES® EĞİTİM SEMİNER PROGRAMI İÇERİĞİ :

Pleiades® Eğitim Seminer Süresi : 2 Tam Gündür. (Cumartesi – Pazar)

Süre : Sabah 11:00 ile Akşam 17:00 arası

Eğitim Süresince Uygulanan Programlar :

 • Katılımcılara Bireysel Aktivasyon seanslarının uygulanarak Aktive edilmeleri,
 • Beden Hassasiyetinin arttırılarak hislerin farkedilmesi ve 5 duyu ötesi elekromanyetik alanların beden içinde ve dışında hissedilmesi,
 • Beden Sinir Sisteminin İşleyişi,
 • Beyin ve Sinir Sisteminin Yapısı ve Pleiades®
 • Duygusal ve zihinsel sorunların Sinir Sistemi üzerinde tespit edilmesi ve dönüştürülmesi,
 • Katılımcının kendi kendine seanslar yapabilmeye elverişli duruma getirilmesi,
 • Katılımcının çevresine seans uygulaması yapabilmesi için donanımının arttırılması,
 • Mekansal Enerji Dengeleme Uygulamalarının Öğrenimi,
 • Uzaktan Seans Uygulamaları yapabilme yeteneğinin kullanılması,
 • Pratik deneyim ve denemeler,
 • İlişki, aile, sosyal ilişkiler sorunlarının deneyim yollu çözüm sürecine alınması,
 • Depresyon ve Stres Yönetimi,
 • Beden enerji meridyenleri,
 • Yaşam Kalitemizi Bozan olay ve sorunların çözüm süreci,
 • Kuantum Fiziği ve Pleiades® bağlantısı,
 • Travmalar ve duygusal blokajların nedenleri ve çözümü,
 • Soru ve Cevap Bölümleri.

Pleiades® Eğitim Seminerlerinde Bireyler kendi Aktivasyon Seanslarını alarak, birebir deneyim yollu süreci yaşarlar ve kendi kendilerine seans yapabilme, çevresine yapabilme, hayvan ve bitkilere seans uygulayabilme ve uzaktan seanslar yapabilme gibi yetilerini kullanmayı öğrenerek Pleiades® Lisanslı Profesyonel Uygulayıcı Olarak Yetiştirilirler.

Seminer sonunda açılan Whatsapp gruplarına katılarak uzman master eğitmenler rehberliğinde süreçlerine destek alarak donanımlı uygulayıcı olarak öğrenim süreçlerine devam ederler.

Pleiades eğitimlerini her kesimden birey alabilir ve uygulamalar yapabilir.

Pleiades sistemi teknik öğretiler, sınırlamalar, kalıp ve ritüeller içermez.

Uygulayıcı adaylarının kendi beden sinir sistemlerinin aktivasyonu ile beraber bu uygulamaları yapabilir niteliğe ulaşmaları sağlanır.

Pleiades sistemi eğitim programları sonunda uzman eğitmenler tarafından desteklenen uygulayıcıların öğrenim süreçleri ve deneyimleri takip edilerek potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri sağlanır.

Pleiades® Uygulaması, bedenimizin kendi kendini iyileştirebilen ancak pasif duruma düşmüş olan “GİZLİ ZEKASINI” aktive eden bir uygulamadır.

Aktive olan beden sinir sisteminin kendi kendini dengeleme özelliğinin açığa çıkması ile başlayan dengelenme süreci, bedenin kendi orjinal zekası tarafından yönetildiği için PLEİADES® sistemini bionerji veya benzer tekniklerle karıştırmamalıyız.

Pleiades Uygulaması beden aktivasyonunu başlatarak bedenin kendi zekası ile kendisini iyileştirme sürecini başlatan bir uygulamadır.

Bu durumda Pleiades Uygulaması, süreci başlatan bir uygulama durumundadır.

Belirli bir hastalığa uygulanan bir tedaviden çok bedenin kendi zekası ile iyileşme sürecini başlattığından hastalıkları ve nedenlerini dönüştürüp, dengeleyen sistem  yine beden gizli zekasının kendisi oılmaktadır.

Pleiades® Uygulama Seanslarında sık görülen “İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİ” Sinir Sisteminin Aktive olması esnasında süregelen geri bildirimlerdendir.

Bilindiği üzere sinir sistemimiz, beynimiz ve kaslarımız elektriksel, elektromanyetik akımlarla kendi içerisinde bir network (ŞEBEKE) oluşturmuş durumdadır.

Söz konusu şebeke ağı tüm bedenimizi kaplayan bir sinir ağıdır.

Bu sistem üzerinde oluşan hasar ve yıpranmalar tüm beden sistemini etkilemekle beraber, ruhsal, duygusal, fiziksel ve zihinsel boyutlarda da karmaşaya ve kaosa neden olmaktadır.

Sinir sisteminin “İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİNİ” yöneten “OTONOM SİNİR SİSTEMİ” aktive olduğunda tüm bedenimizi saran elektromanyetik devrenin kendi orijinal dengesine kavuşmak için gösterdiği “REAKSİYON”, istemsiz kas hareketleri olarak dış düzlemde somut bildirimlere yol açabilmektedir.

PLEIADES® AKTİVASYON VE UYUMLANMA SEANSLARI

Pleiades® Uyumlanma ve Aktivasyon seansları sadece Pleiades® Türkiye Resmi Web sitesinde kayıtlı olan onaylanmış profesyonel 3A Master
Eğitmenler tarafından düzenlenen ve sadece Uygulayıcı Eğitim Programları dahilinde uygulaması yapılan özel programlardır.

Uyumlanma ve Aktivasyon seansları arka arkaya uygulanan iki bireysel seanstan sonra uygulanan seanslardır. Aktivasyon ve Uyumlanma seansı bireysel seanslardan sonra beden enerji hatlarının dünyanın kendi titreşimsel alanına ve aynı zamanda evrenin enerji hatlarına yeni bağlantılar oluşturarak BİLİNÇ seviyesinde açılım sürecini başlatır.

Bireysel Dönüşüm ve Ruhsal Anlayış seviyelerinde ilerleme kaydedilir. Aktivasyon seansı ile başlayan sürece Uyumlanma süreci ismi verilir. Bu süreç boyunca Pleiades® Master Eğitmen tarafından rehberlik devam eder ve deneyim süreçleri takip edilir.

Aktivasyon ve Uyumlanma seansları beden enerji meridyen sisteminin yeni bağlantılar ile evrensel alana bağlantı kurulmasını sağlarken ; Bireysel seans programları katılımcının kendi düzleminde dengelenmesini sağlar.

Bireysel seanslar sadece şifa ve dengelenme amaçlıdır.

Buna karşın aktivasyon ve uyumlanma seansları şifanın ötesinde bireyin ruhsal gelişimini ve bilinç kapasitesinin artışını sağlamaktadır.

Aktivasyon Eğitim Programlarına katılan katılımcılar kendi kendilerine seans uygulaması yapabilir ve süresiz rehberlik hizmeti alabilirler.

Pleiades eğitim ve bireysel seans seminerleri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa illerinde belirlenen tarihlerde düzenlenmektedir. Pleiades Danışmanlık olarak sabit bir ilde merkezimiz yoktur. Belirtilen illerde düzenlenen eğitim seminer organizasyonlarına kayıt olarak programlara katılabilirsiniz.

Pleiades® Uygulamaları, bireylerin kendi beden sinir sistemlerinin aktive olması amaçlı yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalar, pasif duruma geçmiş ve canlılığını kaybetmiş sistemimizin aktif duruma geçmesi sürecidir. Temel düzlemde bu durumun bizlerin doğal hali olduğu için insanlara, hayvanlara ve bitkilere uygulanabilir.

Uygulamalarda sınır yoktur. Pleiades® uygulamaları teknik, rituel, ilaç, hipnoz vb yöntemler içermediğinden  olumsuz etkisi yoktur. Bu uygulamalar İnsanın Kendi Doğasını Keşfetmesi ve potansiyelini en verimli şekilde kullanabilmesini sağladığından kendi doğal halimizi yaşamamızın olumsuz bir tarafı tabi ki olmamaktadır.

Pleiades Bireysel Seans Programlarından yararlanmak için 2 seçenek vardır.

1 . Çeşitli illerde düzenlenen ve web sitesinin etkinlik sayfasında yer alan eğitim seminerlerinden birine katılarak kendi kendinize uygulama yapmayı öğrenebilir ve bununla beraber size özel bireysel seanslar alabilirsiniz.

Bu program sonunda bireysel seans uygulaması aldıktan sonra kendi kendinize uygulamalar yapabilir ve kendi kendinizin uygulayıcısı olabilirsiniz.

2. Eğtim Seminer Programları dışında Bireysel Seans Uygulaması almanın diğer bir yolu uzaktan seans uygulamasına katılmaktır.

Uzaktan Uygulanan Seans programına katılarak kendiniz için bireysel seanslar alabilirsiniz. Bireysel Seans Programı toplamda 3 seanstan oluşan bir program olup bir saat sürmektedir.

Belirlenen gün ve saatte uygulanan bireysel seans programı için sizlere önceden verilen yönergeler doğrultusunda gerekli koşulları sağlayarak programa katılmanız mümkün olmaktadır.

Bireysel Seanslar hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki iletişim numaraları üzerinden görüşme sağlayabilirsiniz.

Bireysel Seans Danışmanlık 

0 543 717 22 87

0 532 349 33 74

Pleiades® Eğitim Seminerlerine kayıt olmak için iletişim numaralarımız üzerinden bizlere ulaşarak eğitim programına katılım uygunluğunuza karar verilir. Programa Uygunluğunuz onaylandığı taktirde site üzerinden sisteme kayıt olabilirsiniz.

Ön kayıt bedeli 750 TL olup kalan 2000 TL katılım bedeli seminer programına katılım sağladığınız seminer alanında asistanlar tarafından tahsil edilmektedir.

Belirli Bir Etkinlik Programına Kayıt Olmak İçin Bir Süre Var mıdır ?

Ön Kayıt için belirlenmiş bir süre yoktur.

Etkinlik Tarihinin Son Gününe Kadar Kayıtlar Alınmaktadır. Bununla beraber seminer eğitim programlarımız belirli katılımcı sayısı ile sınırlı olduğundan (10 Katılımcı Sınırı ), ön kayıt yaptıran katılımcı sayısı sınıra ulaştığında kayıtlar sistem tarafından kapatılmaktadır.

Pleiades Eğitim Seminer Ücreti : 2750 + %18 KDV

Pleiades Eğitim Seminerlerine katılarak Pleiades Lisanslı Profesyonel Uygulayıcı olarak yetkilendirilen katılımcılar, seminer sonrasında eğitim kitapçıklarını alarak açılan whatsapp gruplarına dahil olurlar ve uzman eğitmenler tarafından donanımları arttırılarak süresiz rehberlik hizmeti alırlar.

Pleiades Eğitim Sistemi Okul sistemine benzer yapısıyla katılımcılar her an desteklenir ve güncel bilgiler alırlar. Bulundukları illerde düzenlenen diğer organizasyonlara katılım hakkına sahip olurlar.

Pleiades Bireysel Seans Ücreti : 1000 + %18 KDV

Bireysel Seans Programı 3 seanstan oluşan bir programdır. Seanslar arasında bir gün ara verilerek devam eden program ücreti 3 seansın toplam ücretidir.

Pleiades Sistemi Lisanslı Ve Patentli Markadır. Pleiades Sertifikası alan tüm katılımcılar PLEİADES LİSANSLI uygulayıcı olma hakkına kavuşurlar. Profesyonel Olarak Danışmanlık yapabilir ve PLEİADES LİSANSI altında uygulamalar yapabilir yetkiye sahip olurlar.

Pleiades Eğitim Seminerlerinin düzenlendiği illerden birindeki programa katılımınız netleştirildiğinde ön kayıt işlemleriniz sitemiz üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Web sitesi üzerinden yaptıracağınız ön kayıt işlemi için 750 tl ücret alınmaktadır.

Ön kaydınız tamamlandığında geri kalan 2000 tl eğitim bedelini seminer tarihinde tüm banka kartlarına 2 – 12 taksit seçeneği ile ödeyebilirsiniz.

Pleiades Danışmanlık İletişim Numaraları :

0 532 349 33 74

0 543 717 22 87

Etkinliklerimiz

Videolar

Uygulamalar

Pleiades® Resmi sitesinde yayınlanan eğitim, aktivasyon, paylaşım, uygulama veya makalelerin hiçbiri hekiminizin size tavsiye ettiği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.

Pleiades® Danışmanlık Hizmetleri hastalık teşhisinde ve tedavide bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya hekiminizin tedavisine müdahale etmez. Hekiminizin önerdiği ilaçları kullanıyorsanız tavsiyelere uymalısınız.

Sitemizdeki tüm uygulamalar hiçbir şekilde tedavi ve teşhis amaçlı değildir.Hiçbir şekilde hastalıklar için garanti verilemez.

Sitemizdeki tüm faaliyetler farkındalık, idrak ve anlayışın gelişmesi ve insanın kendi öz varlığını keşfetmesi amaçlıdır.
2019-04-25T15:35:03+03:00