fbpx

Pleiades® Aktivasyon Programlarına Kimlerin Katılması Uygundur?

Bireysel Dönüşüm Nedir?

Bireysel Dönüşüm, belirli rahatsızlıklarımızın kök nedenlerinin dönüşmesi anlamına gelir. Misal olarak, bel fıtığı gibi bir rahatsızlık sadece bel fıtığı olarak adlandırılmamalıdır. Bu rahatsızlığın oluşmasında birçok duygusal ve zihinsel hatta ruhsal nedenler de gizlidir.

Sadece bedeninizde fark edilen rahatsızlık, aslında bir sonuç olarak ele alınırsa bu rahatsızlığın nedenlerine de inmek mümkün olacaktır.

Hayatın sorumluluğunu üstlenmek, gereğinden fazla sorumluluk almak gibi nedenlerin de bu tip rahatsızlıklara yol açtığı bilinmektedir. Ancak bu nedenlerin altında birçok farklı nedenlerin de çıkması muhtemeldir.

Mesela sorumluluğun neden alınması gerektiği gibi birçok kalıp inançlar da çocukluktan edinilen kök inançlara dayalı olabilir veya daha önce geçirilen bir travma buna neden olmuş olabilir. Bazı durumlarda tek bir neden varken, bazı durumlarda ise birden fazla neden bulunabilir. Bu yüzden her bel fıtığından rahatsız olan birey için aynı nedenler geçerli değildir.

Başka bir örnekte, ilişkilerimizde veya evliliklerimizde oluşan sorunlardır. Bu sorunlar temelde dışarıda olarak algılansa da bilinçaltımızda yatan kök inançlara, daha önceki yaşadığımız tecrübelerden veya şoklardan ortaya çıkan duygusal blokajlara dayalı olabilir. Güven ve şüphe sorunları, aldatılma korkusu vs. gibi sorunların her bireyde nedenleri farklı olacaktır.

Örneklerimizi gündelik hayatımızdan her alanda vermek mümkündür. Ancak örneklerden anlamamız gereken temel nokta bizim rahatsızlık olarak adlandırdığımız birçok şeyin zihinsel, duygusal ve ruhsal nedenleri de olmasıdır.

Sadece yüzeyde görülen bir rahatsızlık ana neden değildir. O bir sonuçtur.

Yüzeyde sonuç olarak görülen rahatsızlığın ortadan kaldırılması, rahatsızlığın nedeninin de ortadan kaldırılması anlamına gelmez. Kök neden dönüşmediği ve o neden üzerinde farkındalık oluşmadığı sürece bedenimiz diğer yandan farklı rahatsızlıkların etkisine girecektir.

Odaklanılması gereken yer beden değil, bilinçtir. Tüm sorunların ana kaynağı, bilincin o veya bu şekilde bloke edilerek beden ile bağının bir noktada kopmasıdır. Bilinç duygusal, ruhsal ve zihinsel baskılar ile baskılandığında sinir sisteminin genel dengesi bozulmakta ve bunun sonucu rahatsızlık veya hastalık olarak ortaya çıkmaktadır.

Tüm bu saydığımız nedenlerin köklü olarak dönüşüme girmesi ve farkındalığın artarak genişlemesine “BİREYSEL DÖNÜŞÜM” adını verebiliriz.

Bireysel dönüşüm yüzeyde değil, varlığımızın bilinç boyutundan beden boyutuna kadar her katmanda dönüşümü ve yenilenmesi anlamına gelir.

Tüm dönüşüm süreci ise farkındalık ve idrak yetilerimizin açılması ile mümkün olmaktadır.

Bağımlılıklar, korkular, takıntılar, ilişki sorunları, aile ve sosyal sorunlar, stres gibi tüm bu sayılan faktörler “BİLİNCİN” bloke edildiği durumlarda bedenimizin iç ve dış dengesini kaybetmesine yol açar ve rahatsızlıklar meydana gelir.

Dingin ve kendi içinde bütün olan bir bilinç ise, kaliteli ve dengeli bir yaşamı beraberinde getirir.

Pleiades® Aktivasyon ve Uyumlanma Programları da “BİREYSEL DÖNÜŞÜM” programlarıdır. Hangi rahatsızlıktan gelirseniz gelin, varlığınız derinden bir dönüşüme girer. Daha önce de anlattığımız gibi her bireyin rahatsızlığının bir veya birden fazla nedeni vardır. Bu nedenlerin farkındalığa ulaşması için gereken süreç bireyden bireye değişmektedir.

Pleiades® Sistemi, bioenerji ve türevleri olan teknikler gibi yüzeysel ve hastalık odaklı olmadığından, hastalıkların nedenleri üzerinde etkili olduğundan daha geniş kapsamlı ve rehberlik isteyen bir sistemdir.

Bioenerji ve türevlerinde teşhis ve tedavi yöntemleri kullanıldığından evrensel bütünlük yasası değil, kişisel bilgi ve teknikler işler. Yüzeysel çalışmalarda kök nedenler çözülemediğinden bütünsel kapsamda bir çalışma olmaz.  Ancak iyileşmeler yaşanabilir.

Aktivasyon Programlarına katılmadan önce bilinmesi gereken temel nokta, sadece hastalık ve rahatsızlık üzerine değil nedenler üzerine de köklü bir çalışma başlayacağıdır.

“BİREYSEL DÖNÜŞÜM” aynı zamanda kendinizi keşfetme, tanıma, dengeleme yolculuğudur.

Tüm hayatınızda derinden dönüşüm başlatan bir keşif yolculuğudur. Bu keşif yolculuğunda kendinizi, zihninizi, duygularınızı tanıma fırsatı bulabilir ve kendi yolunuzu yaratabilirsiniz.

Rahatsızlıklarla savaşmak yerine kaynağa inerek farkındalığınızı genişletebilir ve kendi kendinizin efendisi olmanın yolunu açabilirsiniz.

Eğer bireysel dönüşüme “EVET” diyorsanız “Aktivasyon ve Uyumlanma Programları” size hitap etmektedir.

Pleiades® Şifa Sistemi Aktivasyon Programları daimi rehberlik hizmetleri ile desteklenmektedir. Uyumlanma sürecinizde dilediğiniz sürece rehberlik hizmeti alabilirsiniz. Programlara katılmadan önce tam olarak niyetinizde netleşmeniz programdan en üst seviyede faydalanmanız için önemli bir adımdır.

Aktivasyon ve uyumlanma programlarında, beden sinir sistemi ve endokrin iç salgı bezleri üzerine aktivasyon olacağından, bedeniniz kendini dengeleme sürecine alacaktır. Bununla beraber başlayan ruhsal ve zihinsel dönüşümler süreci takip edecektir.

Tüm bu süreçlerde rahatsızlıkların nedenleri ile beraber bir dönüşüme girmesi ve çözülmesi gerçekleşecektir.

Pleiades® Sistemi Hastalıklara Uygulanan bir sistem değildir. Oluşturulmuş bir teknik değildir.

Pleiades® Sistemi Her İnsanın kendi doğasında mevcut olan ama farkına varılmayan bir özelliktir.

Bu özellik keşfedildiğinde ve açığa çıkartıldığında insan doğasının kendi kendini dönüştürme ve iyileştirme özelliği de açığa çıkar.

Bütünsel bir dönüşüm içten dışa doğru başladığından iyileşme kendiliğinden doğal olarak meydana gelir.

Pleiades® Teşhis ve Tedavi yöntemi değil Bütünsel Bir dönüşüm Sistemidir.

Hastalıklara değil hastalığa sebeb olan ana sebepler üzerinde bir dönüşüm başlatır. Önemli olan hastalığın hedeflenmesinden çok onun meydana gelmesine sebep olan içsel ve zihinsel sebeplerdir. Sebepler çözüldüğünden hastalıklar da kendiliğinden ortadan kalkacaklardır.

Pleiades® eğitim programları içeriği ezber öğretilerden oluşmaması sebebi ile yeterli gelmektedir.

Eğitim içeriği direk deneyim ve pratik üzerine olduğundan tecrübe yollu bir öğrenim içermektedir.

Bir yemeğin tadını eğitim ile almak mümkün değildir. o yemeği tattığınız da artık bir fikriniz oluşmuştur.

Pleiades® Sistemi’ni kendi varlığınız üzerinde deneyimlediğinizden ve eğitim sonunda da bu deneyimi devam ettirebileceğinizden her an yeni keşiflere kapılar açılacaktır.

2 günlük deneyim ve pratiklerden sonra Master Eğitmenleriniz tarafından rehberliğinizin devam etmesi sağlanır.

Yolculuğunuz boyunca yaşadığınız deneyimlere yönelik bilgilendirme yapılarak donanımınızı arttırmanız için destek olunur. Yüzlerce uygulayıcı ve katılımcı bu süreçlerden geçerek uygulayıcılık yapmaktadırlar.

Pleiades® eğitim seminerlerine katılmadan önce sitemizin titizlikle araştırılmasını tavsiye ediyoruz. Daha sonra iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşarak genel sorularınızın cevaplarını alabilirsiniz.

Yapılan ön görüşme sonucu uygulayıcı adaylığına uygunluğunuz derecesinde eğitim seminerlerimize kaydınızı yaptırabilirsiniz. Pleiades® Sistemini her yaştan birey öğrenebilir ve uygulayabilir.

Bununla beraber Pleiades® sisteminin hastalık tedavisi, teşhisi ve hastalığa müdahale içeren bir sistem olmadığının ve bu sistemin sadece kendi bedensel zekanızın uyanışını aktive ettiğini kavramanız çok önemlidir.

Sistemin ruhunu anlamanız ve katılım için iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşarak ön bilgi almanız önemlidir.


İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİ

Pleiades® uygulama seansları esnasında ortaya çıkan istemsiz kas hareketleri, beden zekasının uyanışı ile beraber kendi kendini dengeleme aşamasında kendini gösterir. İstemsiz kas hareketlerinden sorumlu olan OTONOM SİNİR SİSTEMİ nin kendine has zekasının devreye girmesiyle beraber sinir sisteminde başlayan dönüşüm ve dengelenme varlığımızda ki üzeri örtülmüş olan potansiyelin açığa çıkmasına sebep olmaktadır.

Bioenerji kelimesi YAŞAM ENERJİSİ anlamına gelmektedir. Kendi yaşam enerjimizin çeşitli yöntemler ve ritüeller kullanılarak yönlendirilmesi ile oluşan tekniklere bioenerji teknikleri denmektedir.

Bioenerji teknikleri kendi manyetik alanımıza bağlı olduğundan uygulamalar da sınırlı olmaktadır. Teknikler Hastalık, teşhis ve tedavi amaçlı olduğundan manipülasyon odaklıdır.

Pleiades® ise Bedensel Zekanın uyanışı ile birlikte varlığımızın kendi kendini dönüştürme yetisini yeniden kazanmasını sağlayan evrenin temel özelliğidir. Yaşam enerjimiz yani mevcut olan bioenerjimizin evrensel zeka ile desteklenmesi ve dönüşmesi söz konusudur.

Bioenerji Teknikleri lokal hedefler üzerine uygulamalar bütünü olduğundan Pleiades® Sistemi ile bağlantısı yoktur.

Pleiades® Eğitim Seminerlerin de kendi beden zekanızı uyandırabilir ve potansiyelinizi açığa çıkarabilirsiniz.

Her seviyede dengelenme ve dönüşüm sürecine girerek zihninizin ötesine geçebilir ve sezgilerinizi kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Varlığınızın iyileştirici gücünü keşfedebilir ve yakınlarınıza uygulamalar yapabilirsiniz.

Uzaktan ve yakından uygulamalar yaparak deneyimlerinizi ilerletebilirsiniz.

Profesyonel Uygulayıcı olabilirsiniz.

Hayatınızın her alanında farkındalık, idrak ve algılarınızı en verimli şekilde kullanabilir ve çevrenize bu konuda yardımcı olabilirsiniz.

Özet olarak kendinizi keşfedebilir ve yeniden hayatınıza anlam katabilir ve evrensel zekanın sizde nasıl ahenkle işlediğine şahit olabilirsiniz.

Etkinliklerimiz

Videolar

Uygulamalar

Pleiades® Resmi sitesinde yayınlanan eğitim, aktivasyon, paylaşım, uygulama veya makalelerin hiçbiri hekiminizin size tavsiye ettiği tıbbi teşhis, tedavi veya bakımın yerine geçmez.

Pleiades® Danışmanlık Hizmetleri hastalık teşhisinde ve tedavide bulunmaz, ilaç tavsiye etmez veya hekiminizin tedavisine müdahale etmez. Hekiminizin önerdiği ilaçları kullanıyorsanız tavsiyelere uymalısınız.

Sitemizdeki tüm uygulamalar hiçbir şekilde tedavi ve teşhis amaçlı değildir.Hiçbir şekilde hastalıklar için garanti verilemez.

Sitemizdeki tüm faaliyetler farkındalık, idrak ve anlayışın gelişmesi ve insanın kendi öz varlığını keşfetmesi amaçlıdır.
2019-04-25T15:36:08+03:00