HASTALIĞIN RUHU İLE KONUŞMAK

HASTALIĞIN RUHU İLE KONUŞMAK

Pleiades® Şifa Sistemi İle HASTALIĞIN Ruhu ile Temasa geçilir. Bu sayede Hastalığın İçeriği farkedilir ve Dengelenme yaşanır.

Bedende, zihinde, ruhta ve duygusallıkta ortaya çıkan nedenler, Hastalığın Ruhunun lisanıdır. Bu lisanı öğrenmek için dinleme yeteneğimizi aktive ederiz. Bu dil sayesinde HASTALIK vasıtasıyla Kendi ÖZ bilincimize TEMAS edebiliriz.

HASTALIK, bizi Varlığımıza taşıyan bir rehberdir...

Bu rehberle Konuşmak için Öncelikle DİNLEME sanatını öğrenmeliyiz. Bu şekilde Onunla karşılıklı konuşabilir ve kendimizde ki sorunları çözmenin yepyeni yollarını keşfedebiliriz.

Bedenimizde gerçekleşen olaylar, bu olayların kaynağı olan bilginin bedende açığa çıkmasıdır. Kalbimiz ve tansiyonumuz belirli bir ahengi takip ederken, beden ısısı belirli bir derecede seyrederken, iç salgı bezleri hormon salınıma devam ederken aslında bir “BİLGİ” beden de okunmaktadır. Bedensel azaların belirli bir formda uyumla, dengede işlevini sürdürmesi “SAĞLIK” olarak adlandırılır. Bu uyum bozulduğu zaman ortaya çıkan duruma ise “HASTALIK” ismi verilir.

“HASTALIK”, bedenimizdeki uyumun ve dengenin bozulması ve ahengin tehlikede olduğunun göstergesidir.

Bedenimiz, bilincimizde meydana gelen tüm bilgilerin, işlemlerin, ve değişikliklerin ortaya çıktığı ve kendini ifade ettiği “ALAN” dır.

Birey eğer bilincinde bir “UYUMSUZLUK” yaşarsa bu uyumsuzluk bedende kendini hastalık olarak gösterecektir. Bu durumda bedenin “HASTA” olduğunu söyleyemeyiz. “HASTA” olan “BİLİNÇ”tir ve bunun belirtileri yani geri bildirimleri bedende açığa çıkar ve deneyimlenir.

Bu durum da Bedensel, zihinsel ve ruhsal hastalıkların aslında sadece “HASTA” olan “BİLİNÇ” ten kaynaklı belirtiler ve geri bildirimler olduğunu anlayabiliriz. Hasta olan ruh, beden veya zihin değildir. Kaynak noktası “BİLİNÇ” tir.

Hastalıklarda bu ayrım belirtinin ilk çıktığı alan için işaret olarak kullanılır. Bilinçte başlayan “DENGE” sorunu ruh, zihin veya bedende kendini gösterir. Tüm bu ayrımların, hastalığın önlenmesinde bir etkisi yoktur. Zihinsel ve ruhsal hastalıklar olarak isimlendirilen hastalıklarda yine bilincimizde başlayan ve kendini zihinde ifade eden hastalık belirtileridir.

Hastalık , BİLİNÇ boyutunda başlar ve BEDEN  Boyutunda deneyimlenir. Bu durumda odaklanmamız gereken alan BEDEN değil BİLİNÇ olmalıdır.

Bedenimizin ahengi elbette önemlidir ve önemsenmelidir. Bilincimizin aynası ve göstergesi bedenimizdir. Bedenimize gösterdiğimiz ilgi “BİLİNÇ” durumumuzu da göstermektedir.

Bedenimizde bir hastalık meydana geldiğinde tüm odağımız belirtiye kayar. Yaşam akışımız ve konforumuz sekteye uğrar. Böylece hastalık belirtileri bizi rahatsız etmeye başlar. Yapmak istediklerimizi yapamaz, yapmak istemediklerimizi yapmaya başlarız. Bu da alışmış olduğumuz düzenimizi bozacağından ciddi sıkıntılar içerisine gireriz. Rahatsızlık veren hastalık belirtisini yok etmek ister ve belirtiye karşı savaş açarız.

Rahatsızlığın nedenini ise yine bedende aramaya başlar ve tabiri caizse bedende bir “AV” sezonu başlatırız.

Bir arabamız olduğunu düşünelim. Arabamızın gösterge panelinde birçok uyarı ışığı olduğunu hepimiz biliriz. Kapılarımız açık olduğunda, el freni çekik kaldığında, yakıtımız bittiğinde ve bunun gibi durumlarda bu işaret göstergeleri yanarak bizi haberdar eder.

Bu işaret lambalarından birisi yandığında lambalara kızamayız yada lambaları yok etmeye veya görmezden gelmeye kalkamayız. Bunun yerine eğer yakıt bittiğine dair bir işaret aldıysak bir istasyon aramaya başlarız.

Bir tamirciye aracımızı götürsek ve tamirci işaret lambasını söküp atmaya kalkarsa da ona kızarız. İşaret lambasının işlevi sorunu bildirmektir ama sorunun kendisi değildir.

Bu örneğimiz de işaret lambaları “HASTALIK BELİRTİLERİ” dir. Bedenimizde hastalık belirtisi olarak ortaya çıkan aslında görünür olmayan bir sorunun görünür biçimde kendini ifade etmesi ve bizim dikkatimizi oraya çekmek istemesidir. Bu sayede durabilir ve bunun sebebini sorgulayabilir ve belirtiye bakarak ne olduğunu anlayabiliriz.

Belirtilerle savaşmak ve onları yok etmek mantıksız bir eylem olacaktır.

Hastalık belirtileri yerine “HASTALIK” olgusunu masaya yatırmamız gerekmektedir. Hasta olma durumunun kaynağı çok daha derinlere iner ve bir iki kestirme teknik veya yöntem kullanılarak hile ile geçiştirilemez.

HASTALIK, bireyin BİLİNCİNDE bir şeylerin ters gittiğinin ve buna bağlı olarak uyumun bozulduğunu İşaret eden bir durumdur.

İçsel dengenin kaybedilmesi kendini bedende bir hastalık belirtisi olarak gösterir.

Hastalık ve belirtileri arasında farkı kavrayabildiysek hastalığa karşı olan tutumumuz ve bakışımız da değişecektir.

Bu sayede hastalık belirtilerini doğru olarak yorumlayabilecek ve bilinç boyutuna inebilecek ve sorunu merkezinde çözebileceğiz.

Böylece artık hastalıkla savaşmak ve onu yok etmeye çalışmak yerine onu anlama yoluna gidebilir.

Hastalıkların dilini öğrenebilir ve onları dinleyerek ne yapmamız gerektiğini de bulabiliriz.

Bunu kavradığımızda hastalık belirtileri bizim en yakın ve açık sözlü dostumuz ve rehberimiz olacaktır.

ŞİFA yendiğimiz bir hastalıktan değil, dönüştürdüğümüz bir hastalıktan ortaya çıkar.

ŞİFA, insanın BİLİNÇ boyutunda tam ve bütün hale gelmesine ve AYDINLANMA diye işaret edilen duruma en yakın aşamanın adıdır.

ŞİFA, farkedilemeyen olanın farkedilmesi ve varlığımızda yeniden ortaya çıkmasıdır. BİLİNÇ boyutunda BÜTÜNLÜK sağlanmadan gerçekleşmesi mümkün olmayan bir olgudur ŞİFA.

Hastalık belirtilerini sadece beden boyutunda çözmeye çalışmak sadece geçici rahatlamalar sağlayabilir.

Aynı seviyede zihinsel ve ruhsal alanlarda da yapılan müdahaleler geçici bir rahatlama sağlayabilir.

Ancak bu sadece gelen mesajları yok etmek anlamına da geleceğinden HASTALIK dönüşmüş olmayacaktır.

Çünkü BİLİNÇ boyutunda çözülmemiş, dönüşmemiş bir çatışma ve kaos devam etmektedir ve mesajlar yani hastalık belirtileri gerek zihinsel, gerek duygusal veya gerekse bedensel alanlarda yine kendini farklı formlarda ifade etmeye devam edecektir.

 

HASTALIK VE SAĞLIK

Genel toplum dilinde farklı hastalıklardan bahsedilir. Ancak HASTALIK sözcüğü tekil bir kavramdır.

Nasıl ki SAĞLIK kelimesini çoğul olarak SAĞLIKLAR olarak kullanamıyorsak HASTALIK kelimesini de kullanamayız.

HASTALIK ve SAĞLIK İnsanın Bilinç durumunun göstergesi olan olan iki tekil kavramdır. Bu kelimeler bedenimizin belirli organlarını işaret etmez.

Çünkü HASTA ve SAĞLIKLI olan bedeninin kendisi değil İNSANIN yani BİLİNCİN kendisidir.

Bedenimiz bilincimizin kendini ifade ettiği alan olduğundan sadece bilincimizden gelen bilgileri bize mesaj olarak sunar.

Ölü bir insana baktığımızda bedenin hareketsiz olduğunu görürüz. Çünkü bilinç, bedenimizden bağımsızlaşmıştır.

Artık bedene bilgi iletmeyi bırakmı ve bedenimiz ifadesiz kalmıştır. Buda bize her olay ve oluşun bedenimizde değil bilincimizde olduğunun açık bir ifadesidir.

 

Bilincimiz bir tv programı gibidir. Bedenimiz ise bu programın alıcısıdır. Nasıl ki tv programının içeriğini taşıyan bilgiler frekans dalgaları halinde ise BİLİNCİMİZ de frekans dalgaları halinde bir terkip ten oluşur ve bedenimizin parçası değildir.

Bu yayında bir sorun olduğunda alıcı bilgiyi yanlış ifade etmeye başlar, işte BİLİNCİMİZ de sorun olduğunda bunun belirtilerini bedenimizde deneyimlemeye başlarız.

Bilincimiz, atomaltı boyuttaki ÖZ varlığımızdır. İçeriği Saf Bilgiden, saf alandan meydana gelir.

Evrensel Yasa ve olguların ortaya çıktığı bir rahim gibidir. Sayısız titreşim ve frekansların bütünüdür.

Bedenimiz ise Bilincimizin farkındalık alanını oluşturur.

Kendimizi beden boyutunda madde dünyasında yine madde algıları ile tanırız.

Ancak bedenimiz sadece AY’ın yeni ay hali gibi görünen ve algılanan tarafıdır. Aynı şekilde Okyanusu bilincimiz, okyanusun yüzeydeki dalgalarını bedenimiz gibi düşünebiliriz.

Dalgalarda oluşan bir değişiklik, okyanusun derinlerindeki sükûnetin bozulmasından kaynaklanır.

Aynı bilincimizde başlayan bir çatışmanın bedenimizde algılanabilir olması gibi.

Pleiades® Aktivasyon seanslarında ise Bilincimizi ve bilincimizde kutuplaşmayı dengeleyen bir akım başlar, etkileri zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak algılanabilir.

Bu yüzden Pleiades® hangi hastalıklarda iyi gelir sorusu anlamını yitirmiş oluyor çünkü Pleiades® Sistemi, Bilinçte başlayan bir dönüşümün tüm varlığımızın katmanlarında etkili olduğunu işaret etmektedir.

 

 

  • 57
  •  
  •  
  •  
  •  
Etkinlik Takvimi