fbpx

Aura

Beyin nöral sinir ağının kendi bünyesinde oluşturduğu elektriksel komutlar beden sinir sistemine etki ederek bütünsel bir manyetik alan oluşturur.

Beyin sağ ve sol loblarının dengesini sağlayan epifiz bezinin sağlıklı işlemesi sonucu beden sinir sistemi gerekli veriyi tüm doku ve organlara iletir. Sinir sistemimizin iletişimi elektriksel olarak sağlandığından dolayı beden etrafında çok boyutlu elektromanyetik akım oluşur. Bu yapıya “AURA” ismi verilir.

Aura, beden merkezi sinir sisteminin komuta merkezi olan “BEYİN” organı tarafından oluşturulur. Yani Beynimiz nasıl işliyorsa aura da aynı beynin izdüşümüdür.

Aura, tıpkı parmak izi gibi bireyden bireye ve canlıdan canlıya değişir. Hiçbir canlının aurası bir diğeri gibi değildir. Her birey nasıl ki birbirinden farklı ise aura da farklıdır.

Bu yüzden standart aura diyebileceğimiz bir aura yoktur. Her insanın beyin işletim sistemi farklıdır. Bu yüzden standart aura diye bir şey yoktur. Farklı auralar vardır.

Aura yırtılması olarak adlandırılan bir varsayım vardır. Aura bir perde gibi değildir. Elektromanyetik bir sistemdir. Çok boyutlu frekansların kendi içinde belirli bir uyumda titreşmesinin karşılığıdır.

Aura yırtılmaz, ancak bilgi işleme ve değerlendirme sistemi karışabilir. Her birey farklı mesleklerden, müziklerden hoşlanır ve farklı hayat biçimlerini benimseyerek yaşar.

Eğer her aura aynı olsaydı ve dengesi bozulsaydı standart bir duruma getirildiğinde her birey birbirinin kopyası olabilirdi. Ancak her sistem farklı olduğu ve kendi içinde uyumu olduğundan standart bir teknikle auranın karışan bilgisinin yeniden düzenlemesi mümkün değildir.

Aura yırtılmaz ve dikilmez. Beyin merkezi sisteminin dengeleyici olan unsuru epifiz bezinin sağlıklı olması gerekir. Varlığımızın dengesi bilincimizin evreni anlayabilecek ve evren ile uyumlu yaşayabilecek duruma geldiğinde bedenimiz de kendine has aurasını değiştirecektir. Hayatı algılama, değerlendirme, sonuç çıkarma ve yanıt verme özellikleri açığa çıktığında denge sağlanmış olacaktır.

Üzerinde durulması gereken auramız değil, bilincimiz ve bilincimizin koşullanmış bilgi ve kodlardan arınmasıdır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi başlangıç farkındalıktır.

Bilinç ve beden arasındaki dengenin kurulması en önemli etkendir. Auramız, bilincimizin aynasıdır. Aynayı değiştirmeye veya tedavi etmeye değil, aynaya bakanın kendini anlamaya ve kendini tanımaya ihtiyacı vardır.

Çok boyutlu Dengelenme, Bilinç boyutun da başlar ve beden boyutunda sonlanır. Bilincimiz bir arabanın sürücüsü gibidir ve araba “AURA” dır. Sürücü farkındalık kazanmadan araba da kazanmaz.

Arabayı tamir etmek bir anlamda mümkün olsa bile sürücü farkındalık kazanmadığı sürece kazalar devam edecektir. Kazaların ise başlıca sebebi dikkatsizliktir. Dikkatsizlik ise içinde bulunduğu andan perdelenmek sonucunu ortaya çıkar. O halde bilincin şimdi ve burada olması gerekmektedir. Bunun için de öncelik Bilincin Uyanışında olmalıdır.

Pleiades® Sistemi Hastalıklara Uygulanan bir sistem değildir. Oluşturulmuş bir teknik değildir.

Pleiades® Sistemi Her İnsanın kendi doğasında mevcut olan ama farkına varılmayan bir özelliktir.

Bu özellik keşfedildiğinde ve açığa çıkartıldığında insan doğasının kendi kendini dönüştürme ve iyileştirme özelliği de açığa çıkar.

Bütünsel bir dönüşüm içten dışa doğru başladığından iyileşme kendiliğinden doğal olarak meydana gelir.

Pleiades® Teşhis ve Tedavi yöntemi değil Bütünsel Bir dönüşüm Sistemidir.

Hastalıklara değil hastalığa sebeb olan ana sebepler üzerinde bir dönüşüm başlatır. Önemli olan hastalığın hedeflenmesinden çok onun meydana gelmesine sebep olan içsel ve zihinsel sebeplerdir. Sebepler çözüldüğünden hastalıklar da kendiliğinden ortadan kalkacaklardır.

Pleiades® eğitim programları içeriği ezber öğretilerden oluşmaması sebebi ile yeterli gelmektedir.

Eğitim içeriği direk deneyim ve pratik üzerine olduğundan tecrübe yollu bir öğrenim içermektedir.

Bir yemeğin tadını eğitim ile almak mümkün değildir. o yemeği tattığınız da artık bir fikriniz oluşmuştur.

Pleiades® Sistemi’ni kendi varlığınız üzerinde deneyimlediğinizden ve eğitim sonunda da bu deneyimi devam ettirebileceğinizden her an yeni keşiflere kapılar açılacaktır.

2 günlük deneyim ve pratiklerden sonra Master Eğitmenleriniz tarafından rehberliğinizin devam etmesi sağlanır.

Yolculuğunuz boyunca yaşadığınız deneyimlere yönelik bilgilendirme yapılarak donanımınızı arttırmanız için destek olunur. Yüzlerce uygulayıcı ve katılımcı bu süreçlerden geçerek uygulayıcılık yapmaktadırlar.

Pleiades® eğitim seminerlerine katılmadan önce sitemizin titizlikle araştırılmasını tavsiye ediyoruz. Daha sonra iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşarak genel sorularınızın cevaplarını alabilirsiniz.

Yapılan ön görüşme sonucu uygulayıcı adaylığına uygunluğunuz derecesinde eğitim seminerlerimize kaydınızı yaptırabilirsiniz. Pleiades® Sistemini her yaştan birey öğrenebilir ve uygulayabilir.

Bununla beraber Pleiades® sisteminin hastalık tedavisi, teşhisi ve hastalığa müdahale içeren bir sistem olmadığının ve bu sistemin sadece kendi bedensel zekanızın uyanışını aktive ettiğini kavramanız çok önemlidir.

Sistemin ruhunu anlamanız ve katılım için iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşarak ön bilgi almanız önemlidir.


İSTEMSİZ KAS HAREKETLERİ

Pleiades® uygulama seansları esnasında ortaya çıkan istemsiz kas hareketleri, beden zekasının uyanışı ile beraber kendi kendini dengeleme aşamasında kendini gösterir. İstemsiz kas hareketlerinden sorumlu olan OTONOM SİNİR SİSTEMİ nin kendine has zekasının devreye girmesiyle beraber sinir sisteminde başlayan dönüşüm ve dengelenme varlığımızda ki üzeri örtülmüş olan potansiyelin açığa çıkmasına sebep olmaktadır.

Bioenerji kelimesi YAŞAM ENERJİSİ anlamına gelmektedir. Kendi yaşam enerjimizin çeşitli yöntemler ve ritüeller kullanılarak yönlendirilmesi ile oluşan tekniklere bioenerji teknikleri denmektedir.

Bioenerji teknikleri kendi manyetik alanımıza bağlı olduğundan uygulamalar da sınırlı olmaktadır. Teknikler Hastalık, teşhis ve tedavi amaçlı olduğundan manipülasyon odaklıdır.

Pleiades® ise Bedensel Zekanın uyanışı ile birlikte varlığımızın kendi kendini dönüştürme yetisini yeniden kazanmasını sağlayan evrenin temel özelliğidir. Yaşam enerjimiz yani mevcut olan bioenerjimizin evrensel zeka ile desteklenmesi ve dönüşmesi söz konusudur.

Bioenerji Teknikleri lokal hedefler üzerine uygulamalar bütünü olduğundan Pleiades® Sistemi ile bağlantısı yoktur.

Pleiades® Eğitim Seminerlerin de kendi beden zekanızı uyandırabilir ve potansiyelinizi açığa çıkarabilirsiniz.

Her seviyede dengelenme ve dönüşüm sürecine girerek zihninizin ötesine geçebilir ve sezgilerinizi kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Varlığınızın iyileştirici gücünü keşfedebilir ve yakınlarınıza uygulamalar yapabilirsiniz.

Uzaktan ve yakından uygulamalar yaparak deneyimlerinizi ilerletebilirsiniz.

Profesyonel Uygulayıcı olabilirsiniz.

Hayatınızın her alanında farkındalık, idrak ve algılarınızı en verimli şekilde kullanabilir ve çevrenize bu konuda yardımcı olabilirsiniz.

Özet olarak kendinizi keşfedebilir ve yeniden hayatınıza anlam katabilir ve evrensel zekanın sizde nasıl ahenkle işlediğine şahit olabilirsiniz.

Etkinliklerimiz

Uygulamalar

Videolar

2019-04-25T16:58:21+03:00